Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

In de master in de industriële wetenschappen: milieukunde (Campus Kortrijk) leer je concrete en duurzame oplossingen formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, energieverbruik, afvalbeheer en biodiversiteit. De basiskennis uit het bachelortraject over de ons omringende water-, lucht - en bodemcompartimenten en de regelgeving wordt verder uitgediept tijdens het masterjaar.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Je leert concrete en duurzame oplossingen formuleren voor actuele problemen zoals bodem-, water- en luchtverontreiniging, energieverbruik, afvalbeheer en biodiversiteit. Dat doe je bijvoorbeeld door het bedenken en installeren van een geschikte waterzuivering, het opvangen en reinigen van de uitstoot van rookgas, door energie uit afval te halen, een bodemsaneringsproject te leiden, de milieuwetgeving toe te passen of zelfs te zoeken naar volledig nieuwe concepten. Een master in de industriële wetenschappen: milieukunde is geboeid door de relatie tussen industrie en omgeving. De basiskennis uit het bachelortraject over de ons omringende water-, lucht - en bodemcompartimenten en de regelgeving wordt verder uitgediept tijdens het masterjaar. Dit gebeurt in vakken zoals gevorderde afvalwaterbehandeling en hernieuwbare energie, waar je over de laatste ontwikkelingen leert. In het masterjaar pas je ook de opgebouwde kennis toe in je dagelijkse omgeving. Zo leer je in Geïntegreerde Milieuprojecten oplossingen zoeken voor echte cases uit bedrijven. Samen met je teamleden richt je een eigen milieuadviesbureau op dat milieugerelateerde vragen beantwoordt vanuit verschillende invalshoeken... (technisch, beleidsmatig, economisch).
De bedrijven waar je mee samenwerkt kenmerken zich door hun doorgedreven innovatie. De kroon op het werk is je masterproef. In samenwerking met een onderzoeksinstituut of bedrijf ga je zelfstandig en kritisch aan de slag om milieugerelateerde onderzoeksvragen te beantwoorden. Als Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde (industrieel ingenieur) behaal je automatisch ook het getuigschrift van milieucoördinator A.

Aandachtspunten

De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (Campus Kortrijk en Gent) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurs-wetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Deze opleiding wordt vanaf 2021-22 vervangen door de nieuwe master bio-industriële wetenschappen: circulaire bio­procestechnologie. Ontdek alvast wat de nieuwe opleiding te bieden heeft.

 

De bacheloropleiding die toegang geeft tot deze master heet ‘bachelor in de bio-industriële wetenschappen’.

UNIEKE OPLEIDING

De Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde is een unieke opleiding in Vlaanderen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding is opgebouwd uit drie bachelorjaren gevolgd door één masterjaar. Je masterproef voer je uit in samenwerking met een bedrijf of onderzoeksinstelling als medewerker van een intern onderzoeksproject. Je kan ook kiezen voor een aparte stage in een bedrijf.

Arbeidsmarkt

Het beroepenveld van een industrieel ingenieur milieukunde is zeer ruim. Je komt terecht in de meest diverse sectoren: studie- en adviesbureaus, KMO’s, overheid, natuurontwikkeling, preventie, waterzuivering, luchtzuivering, bodemsanering, afvalbeheer, energiebeheer, recyclage, gezondheid en veiligheid, (hoger) onderwijs ... Je kunt aan de slag als milieucoördinator, -consulent, -adviseur, -manager, -analist, -technoloog, -deskundige, -ambtenaar, technisch-commercieel verantwoordelijke, onderzoeker, saneerder, beheerder, zelfstandig ondernemer ...
Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.