Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

De masteropleiding biedt twee majors aan die meteen ook de specialisaties duiden. Er is Industrial Engineering, gericht op het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van complexe operationele systemen met als doel: productiviteit te verbeteren. Daarnaast is er het Operationeel Onderzoek, dat verwijst naar de wiskundige modellen die aan de grondslag liggen van operationele systemen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'Industrial Engineering and Operations Research'.

Voor wie

> Rechtstreeks:
• Ba ingenieurswetenschappen (alle)
• Ma ingenieurswetenschappen (alle)
• Ma bio-ingenieurswetenschappen (alle)
opleiding(en) oude structuur:
- burgerlijk ingenieur (alle)
- bio-ingenieur (alle)

> Rechtstreeks:
naar brugprogramma - 120 studiepunten
• Ma toegepaste economische wetenschappen:
- handelsingenieur
- handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Ma wiskunde (alle)
• Ma fysica en sterrenkunde
• Ma fysica
• Ma wiskundige informatica
• Ma industriële wetenschappen (alle)
opleiding(en) oude structuur:
- handelsingenieur
- licentiaat wiskunde
- licentiaat natuurkunde
- licentiaat informatica
- industrieel ingenieur

> Via voorbereidingsprogramma:
max. 90 studiepunten
• Ba bio-ingenieurswetenschappen
• Ba toegepaste economische wetenschappen:
- handelsingenieur
- handelsingenieur in de beleidsinformatica
• Ba wiskunde (alle)
• Ba fysica en sterrenkunde
• Ba fysica
• Ba informatica
• Ba ingenieurswetenschappen KMS
• Ba industriële wetenschappen (alle)