Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica

Fotonica is het gebruik van licht in de ingenieurswetenschappen. Licht wordt gebruikt als informatie- en energiedrager in de ICT-wereld, in de sensorwereld, in de medische en biomedische wereld, in de energiewereld en in de productiewereld. Kenmerkend is de snelle innovatie en de sterke koppeling tussen fundamentele fysica en nieuwe materialen, componenten en systemen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen ook in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'European Master in Photonics'.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.