Master of Science in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)

Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de onderwijskunde
  • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: pedagogiek en onderwijskunde
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 12 SP
   • Bachelor in de agogische wetenschappen
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: orthopedagogiek
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek
  2. MIN 65 SP - MAX 68 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de criminologische wetenschappen
    • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
    • Bachelor in de psychologie
    • Bachelor in de sociologie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Licentiaat in de sociale en culturele agogiek
  3. MIN 74 SP - MAX 76 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de geschiedenis
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de wijsbegeerte
  4. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de student niet voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
 4. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 65 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de ergotherapie
    • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
    • Bachelor in de orthopedagogie
    • Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
    • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
    • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
    • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
    • Bachelor in het sociaal werk
   2. opleidingen oude structuur:
    • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
    • Gegradueerde in ergotherapie
    • Gegradueerde in orthopedagogie
    • Kleuteronderwijzer(es)
    • Maatschappelijk assistent
    • Onderwijzer(es)
  2. 88 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de gezinswetenschappen
    • Bachelor in de logopedie en audiologie
    • Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
    • Bachelor in de toegepaste psychologie
    • Bachelor in de verpleegkunde
    • Bachelor in de vroedkunde
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde assistent in de psychologie
    • Gegradueerde in audiologie
    • Gegradueerde in logopedie
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie kinderverpleegkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie psychiatrische verpleegkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er, optie sociale verpleegkunde