Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)

De Master in de politieke wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen: Nationale politiek en Internationale politiek. Voor elke afstudeerrichting zijn specifieke vakken voorzien.

Opbouw

> Nationale politiek

In de afstudeerrichting Nationale politiek bestudeer je vooral binnenlandse politieke processen. Er is uiteraard ook aandacht voor de internationale politieke context waarin de binnenlandse politiek zich afspeelt. Aan de Universiteit Gent is het onderwijs over de Belgische binnenlandse politiek multidisciplinair opgebouwd, zodat politicologen voldoende kennis hebben van de relevante processen in andere domeinen van onze samenleving.

Anderzijds voorziet de afstudeerrichting ook in een gevorderde opleiding politicologie. Dat is de wetenschap van de politiek die vooral op zoek gaat naar de bewegingswetten en systematiek van de Belgische binnenlandse politiek. Vertrekkende vanuit concrete en herkenbare politieke gebeurtenissen zal de fundamentele logica van ons politiek systeem ontrafeld worden om het zodoende via een vergelijking met andere stelsels te kunnen typeren. Samengevat geeft de afstudeerrichting Nationale politiek een overzicht van concrete politieke processen en gebeurtenissen en voorziet zij in de wetenschappelijke uitrusting voor een politicologische studie van lokale, regionale en nationale politieke processen.

> Internationalisering

Tijdens de masteropleiding Politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Arbeidsmarkt

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen.

+++/---
Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een geschikte job vinden. Ook in de Master politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken.

De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke politicologische vakken over de Belgische en internationale politiek anderzijds maken van de master een geschikte vorming om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.