Master of Science in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)

Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving maximaal 75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de resterende studiepunten worden aangevuld met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de psychologie, op voorwaarde dat uit het diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 15 SP
   • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische psychologie
   • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: theoretische en experimentele psychologie
  2. MIN 53 SP - MAX 67 SP
   • Bachelor in de criminologische wetenschappen
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
   • Bachelor in de sociologie
  3. MIN 73 SP - MAX 74 SP
   • Bachelor in de geneeskunde
   • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
  4. MIN 88 SP - MAX 89 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de moraalwetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de wijsbegeerte
  5. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in de psychologie, indien uit het diplomasupplement blijkt dat de student niet voldoet aan de begincompetenties van de afstudeerrichting van de masteropleiding.
 4. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 61 SP - MAX 67 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de toegepaste psychologie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde assistent in de psychologie
  2. MIN 87 SP - MAX 89 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de ergotherapie
    • Bachelor in de logopedie en audiologie
    • Bachelor in de orthopedagogie
    • Bachelor in de verpleegkunde
    • Bachelor in de vroedkunde
    • Bachelor in het sociaal werk
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in audiologie
    • Gegradueerde in ergotherapie
    • Gegradueerde in logopedie
    • Gegradueerde in orthopedagogie
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er
    • Maatschappelijk assistent
    • Vroedvrouw