Master of Science in de sociologie

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Studiepunten: 60

Het schakel- en voorbereidingsprogramma kan ook deeltijds gevolgd worden en dus gespreid over 2 jaren. Dat maakt het gemakkelijker om de studies bijvoorbeeld met werken te combineren. Werktudenten die nog meer spreiding wensen, kunnen een geïndividualiseerd studietraject aanvragen bij de trajectbegeleider van de faculteit.