Master of Science in de sociologie

Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze procedure terecht op www.ugent.be/ps/vrijstellingen.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen, afstudeerrichting: sociologie
  • Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie, afstudeerrichting: sociologie
  • Bachelor in de sociologie
  • Bachelor of Social Sciences
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. MIN 17 SP - MAX 55 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
    • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
    • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding
    • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
    • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding
   2. opleidingen oude structuur:
    • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
    • Een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli
    • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
    • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. MIN 59 SP - MAX 67 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het professioneel onderwijs
   2. opleidingen oude structuur:
    • Een diploma van een opleiding van het hogeschoolonderwijs van één cyclus