Master of Science in de specialistische tandheelkunde (orthodontie)

De masteropleiding specialistische tandheelkunde is slechts één fase in de volledige specialisatieopleiding. Het heeft tot doel een algemeen tandarts verder op te leiden tot een vakbekwaam en hooggekwalificeerd practicus die deze bijzondere bekwaamheid binnen de tandheelkunde competent en autonoom kan beoefenen binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context.

master-na-masteropleiding
4 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De masteropleiding Specialistische tandheelkunde is slechts één fase in de volledige specialisatieopleiding. Tegelijk met de master (60 sp gespreid over drie jaar en voor orthodontie: over vier jaar), loopt de permanente vorming (van 120 sp). Een deel van de masteropleiding is georiënteerd op het leggen van een brede basis (verbreden van de visie). Hier wordt aandacht besteed aan een aantal basisopleidingsonderdelen die een truncus communis vormen (endodontologie, orthodontie, parodontologie, restauratieve tandheelkunde). Het grootste deel van de opleiding focust op verdieping van de kennis binnen de gekozen specialisatie/afstudeerrichting.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding specialistische tandheelkunde leidt tandartsen uitgebreid en diepgaand op in alle aspecten van de specialisatie volgens de hoogste Europese Criteria. Je kunt ook onderwijs geven in de materie en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in dat specifieke domein. Je werkt als zelfstandige of in associatieverband met andere tandartsen-specialisten in diverse disciplines.