Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde

Deze master wordt in 2020-2021 voor het laatst aangeboden. De opleiding wordt vervangen door een nieuwe master met drie afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master in de verpleegkunde en de vroedkunde biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de verpleegkunde en in de vroedkunde. In de masteropleiding staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch en probleem­oplossend denken centraal. De opleiding wordt in nauw contact met het werkveld georganiseerd en studenten komen doorheen het traject frequent in contact met de praktijk.

Het doel van de opleiding is jou als student:

 • toekomstgericht voor te bereiden op professionele, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen;
 • een professionele verdieping en verbreding aan te bieden;
 • op te leiden tot professional met een duidelijke visie op de gezondheidszorg en competenties om keuzes en beslissingen te beargumenteren;
 • te stimuleren leiderschap op te nemen in het bredere domein van de verpleegkunde en de vroedkunde;
 • competenties aan te leren om levenslang te leren in en uit de praktijk.

De masteropleiding leidt jou op tot vier rollen:

 • wetenschapper: je neemt een actieve rol op in het verzamelen, kritisch evalueren, synthetiseren en presenteren van wetenschappelijke kennis;
 • professional: je past op een kritische en reflectieve manier inzichten toe in complexe professionele situaties en houdt hierbij rekening met recente wetenschappelijke en internationale evoluties;
 • (klinisch) leider: je geeft leiding aan een groep van professionals en vertrekt hiervoor vanuit een beargumenteerde visie op zorg. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en houdt rekening met zowel het eigen professioneel leerproces als het leerproces van anderen;
 • implementatiedeskundige: je neemt actief de rol op van change agent en ontwikkelt en evalueert kleinschalige implementatietrajecten die de kwaliteit van zorg optimaliseren

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Deze master wordt in 2020-2021 voor het laatst aangeboden. De opleiding wordt vervangen door een nieuwe master met drie afstudeerrichtingen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit een schakelprogramma en een masterjaar. In het schakelprogramma word je vertrouwd gemaakt met denken en werken op universitair niveau. In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma aangewend om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen.

In het masterjaar krijg je de mogelijkheid te kiezen uit drie majors:

 • verpleegkunde
 • vroedkunde
 • geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde

Je kiest een major op basis van je vooropleiding, werkervaring, persoonlijke interesse of toekomstperspectieven. In het masterjaar wordt de major verder uitgediept d.m.v. keuzevakken die verband houden met advanced practice, zorgbeleid of onderzoek. Het onderwijs bestaat uit een variatie van hoorcolleges, interactieve discussiecolleges, werkcolleges, afstandsleren en e-learning. Je bent als student verantwoordelijk voor je eigen leerproces, dat ondersteund wordt door de lesgevers. De didactische werkvormen zijn gericht op het zelfverantwoordelijk omgaan met competentieontwikkeling en levenslang leren. De opleiding hecht veel belang aan het verwerven van leer­­ervaringen in een internationale context. Engelstalig leermateriaal en internationale wetenschappelijke artikels worden frequent gebruikt en het bijwonen van lezingen door internationale gastdocenten en het actief deelnemen aan internationale congressen wordt gestimuleerd. De opleiding heeft samenwerkingsakkoorden met meerdere universiteiten in en buiten Europa waardoor het volgen van bepaalde vakken (verbonden aan de major) en het uitvoeren van onderzoek (masterproef) in het buitenland zeker tot de mogelijkheden kan behoren.

Arbeidsmarkt

Als master in de verpleegkunde en de vroedkunde ben je universitair opgeleid en kun je o.a. wetenschappelijk onderzoek verrichten in de verpleegkunde en de vroedkunde. Je bezit daarenboven competenties waarmee je inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar creatieve toepassingen in de zorg en ze op een effectieve en efficiënte manier implementeert in alle zorgsettings.

Na de opleiding kun je verschillende beroepswegen uit:

 • advanced practitioner, verpleegkundig specialist;
 • casemanager;
 • hoofdverpleegkundige/hoofdvroedvrouw;
 • staffunctionaris, kwaliteitscoördinator;
 • zorgcoördinator;
 • lid van het middenkader;
 • lesgever in het hoger onderwijs en het secundair onderwijs;
 • onderzoeker;
 • ...