Master of Science in de ziekenhuishygiëne

Dit interuniversitair programma wil de studenten vanuit diverse vakinhouden meer inzicht geven in dit werkveld en voorbereiden op de functie van arts-ziekenhuishygiënist.

Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over:

  • een doorgedreven kennis van de organisatie van de medische en verpleegkundige activiteiten;
  • een parate kennis van maatregelen ter preventie van ziekenhuisinfecties en epidemieën alsook kennis van de methodologie van informatieverwerking, literatuurstudie en analyse van nieuwe guidelines;
  • de vaardigheid om bv. in het kader van een epidemische situatie een vraagstelling te kunnen formuleren en een epidemiologisch onderzoek in te stellen, data te verzamelen, te interpreteren en statistisch te verwerken volgens wetenschappelijke methoden;
  • de vaardigheid om de resultaten van een epidemiologische investigatie samen te vatten en d.m.v. teamwork en met de nodige communicatieve vaardigheden de informatie over te brengen aan de betrokkenen;
  • de kundigheid om een gedetailleerde procesanalyse uit te voeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). De plaats van inschrijving is KULeuven.

Arbeidsmarkt

Eén van de normen voor de erkenning van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen is de aanwezigheid van een arts-ziekenhuishygiënist in de instelling. De arts moet een basisopleiding gevolgd hebben die equivalent is aan die van de arts-ziekenhuishygiënist.