Master of Science in de ziekenhuishygiƫne

 1. Rechtstreeks:
  • Master in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting: klinische biologie
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  1. opleidingen oude structuur:
   • Arts, met specialisatie in de klinische biologie. Het gaat hier over de specialisatie als arts-klinisch bioloog. Deze erkenning verliep niet via een diploma. De beoordeling hierover dient te gebeuren door prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Rouls (isabel.lerouxroels@ugent.be).
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Master in de geneeskunde (180 sp)
    • Master in de geneeskunde (240 sp)
    • Master in de klinische biologie
   2. opleidingen oude structuur:
    • Arts
    • Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van klinische biologie voor apothekers
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Een diploma van 'Apotheker'
     Voor deze toelating dient de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of aan alle vereisten is voldaan (d.w.z. voldoende ervaring in microbiologie, als onderdeel van de opleiding tot Master of Science in de klinische biologie). Zo dit het geval is, bevestigt de faculteit dat de student zich kan inschrijven in het voorbereidingsprogramma en zal de aanvraag in OASIS worden goedgekeurd. Daarna kan de student zich effectief aan de UGent inschrijven. Daarvoor brengt hij of zij bij inschrijving het vereiste diploma mee. Contactpersoon: prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Roels (isabel.lerouxroels@ugent.be).
   2. opleidingen oude structuur:
    • Een diploma van 'Apotheker'
     Voor deze toelating dient de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voor te leggen aan de betrokken faculteit, die nagaat of aan alle vereisten is voldaan (d.w.z. voldoende ervaring in microbiologie, als onderdeel van de opleiding tot Master of Science in de klinische biologie). Zo dit het geval is, bevestigt de faculteit dat de student zich kan inschrijven in het voorbereidingsprogramma en zal de aanvraag in OASIS worden goedgekeurd. Daarna kan de student zich effectief aan de UGent inschrijven. Daarvoor brengt hij of zij bij inschrijving het vereiste diploma mee. Contactpersoon: prof. Geert Claeys (geert.claeys@ugent.be) of prof. Isabel Leroux-Roels (isabel.lerouxroels@ugent.be).