Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Het management en het beleid van de gezondheidszorg vraagt om studenten met een masterdiploma die in staat zijn om zorginstellingen op een succesvolle wijze te beheren in een ruimere maatschappelijke, ethische, juridische, wettelijke, economische en bestuurlijke context.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Een professioneel management in zorginstellingen veronderstelt dat men oog heeft voor het personeel en de patiënt, maar dat men tegelijkertijd ook de financiële leefbaarheid van de instelling in beschouwing neemt. Maatschappelijke verantwoording en economisch inzicht zijn basisvereisten voor een goed beheer. Een belangrijke doelstelling van de master is het aanleren van een kritisch-wetenschappelijke houding ten aanzien van het management en beleid van zorginstellingen.  

Centraal in de opleiding staan:

  • ontwikkeling van een academisch denk- en werkniveau;
  • gerichtheid op permanent leren en leren in de praktijk;
  • grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken;
  • flexibiliteit, weerbaarheid in de aanpak;
  • toegankelijkheid voor werkstudenten.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

> Master
De masteropleiding legt de focus op een wetenschappelijke benadering van de management- en beleidsvraagstukken. De wetenschappelijke kennis van een master moet voorbereiden op goede besluitvorming in de complexe situaties van een zorginstelling. Alle aangeboden vakken zijn gericht op management en beleid. Ondersteunende basiswetenschappen worden voorzien in het schakelprogramma en (eventueel) in een voorbereidingsprogramma.
Het programma draagt bij tot de ontwikkeling van competenties die toelaten om drie rollen in het management en beleid van zorginstellingen op te nemen: de rol van wetenschapper, manager en professional. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding en laat toe te bewijzen dat een management- en beleidsprobleem op een kritisch-wetenschappelijke en zelfstandige wijze bestudeerd kan worden. Dat onderscheidt de masteropleiding van de professionele bacheloropleiding. In het eerste semester van het masterjaar is er een mogelijkheid om op Erasmus te gaan. Een belangrijke troef van de masteropleiding is dat het studieprogramma helemaal aangepast is aan werkstudenten: de lessen worden zoveel mogelijk geconcentreerd op een beperkt aantal dagen.

> Rechtstreekse toegang
Studenten met een economisch diploma kunnen, via keuzevakken, de eventueel nodige medische kennis verwerven.

> Schakelprogramma
Voor professionele bachelors wordt een schakelprogramma georganiseerd. In het schakelprogramma van 60 studiepunten komen naast de basiswetenschappen en de onderzoeksvaardigheden, inleidende vakken met betrekking tot management en beleid van zorginstellingen en de context van de gezondheidszorg aan bod. Er wordt voortgebouwd op de eindtermen van de professionele bacheloropleiding.

> Voorbereidingsprogramma
Een aantal academische bachelors (zie toelatingsvoorwaarden) heeft toegang na het volgen van een voorbereidingsprogramma. Afhankelijk van hun vooropleiding volgen zij een aangepast programma. Studenten met een masterdiploma in de Gezondheidsbevordering of een masterdiploma in de Verpleegkunde en de vroedkunde kunnen na een voorbereidingsprogramma eveneens instromen. Na grondig dossieronderzoek kunnen nog extra vrijstellingen toegekend worden.

Arbeidsmarkt

Specifieke kennis rond het management en beleid in de gezondheidszorg is een absolute noodzaak als gevolg van een groeiende professionalisering van het managementberoep en de beleidsfuncties in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg heeft een grote nood aan wetenschappelijk gevormde managers en beleidsmensen.
Doel is dan ook om verpleeg-/verloskundigen en andere bachelors en masters (bijvoorbeeld Economie en Geneeskunde) de nodige bagage mee te geven zodat ze kunnen functioneren op midden- en topkaderniveau in zorginstellingen of dat ze mee vorm kunnen geven aan het overheidsbeleid m.b.t die instellingen.

Naast de tewerkstelling in zorginstellingen heeft een master in het management en het beleid van gezondheidszorg ook perspectieven in toeleverende bedrijven van gezondheidszorg zoals consultancy- en farmaceutische bedrijven. Een belangrijke afzetmarkt zijn de studiediensten en/of administraties van de overheidsinstanties werkzaam in de gezondheidszorg.