Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management
  • Bachelor in de economische wetenschappen
  • Bachelor in de handelswetenschappen
  • Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
  • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
  • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
  • Master in de algemene economie
  • Master in de bedrijfseconomie
  • Master in de bestuurskunde en het publiek management
  • Master in de economische wetenschappen
  • Master in de handelswetenschappen
  • Master in de organisatie en het management
  • Master in de sociaal-economische wetenschappen
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
  • Master of Business Economics
  • Master of Business Engineering
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. 18 SP
   • Master in de ergotherapeutische wetenschap
  2. 25 SP
   • Master in de verpleegkunde en de vroedkunde
  3. 30 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de geneeskunde
    • Bachelor in de kinesitherapie
    • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
    • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
    • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
    • Bachelor in de psychologie
    • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
    • Bachelor in de tandheelkunde
    • Master in de geneeskunde
    • Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
    • Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
    • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
    • Master in de pedagogische wetenschappen
    • Master in de psychologie
    • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
    • Master in de tandheelkunde
    • Master in het sociaal werk
   2. opleidingen oude structuur:
    • Licentiaat in de kinesitherapie
    • Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  4. 37 SP
   • Bachelor in de biomedische wetenschappen
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de criminologische wetenschappen
   • Bachelor in de farmaceutische wetenschappen
   • Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie
   • Bachelor in de sociologie
   • Master in de biomedische wetenschappen
   • Master in de communicatiewetenschappen
   • Master in de criminologische wetenschappen
   • Master in de farmaceutische zorg
   • Master in de geneesmiddelenontwikkeling
   • Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
   • Master in de politieke wetenschappen
   • Master in de sociologie
   • Master of Biomedical Sciences
  5. 44 SP
   • Bachelor in de rechten
   • Master in de rechten
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 60 SP
   1. opleidingen nieuwe structuur:
    • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
    • Bachelor in de ergotherapie
    • Bachelor in de logopedie en audiologie
    • Bachelor in de medische beeldvorming
    • Bachelor in de mondzorg
    • Bachelor in de optiek en de optometrie
    • Bachelor in de orthopedagogie
    • Bachelor in de orthopedie
    • Bachelor in de podologie
    • Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
    • Bachelor in de toegepaste psychologie
    • Bachelor in de verpleegkunde
    • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
    • Bachelor in de vroedkunde
    • Bachelor in de zorgtechnologie
    • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
    • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: internationaal ondernemen
    • Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting: KMO-management
    • Bachelor in het facilitair management
    • Bachelor in het facility management
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Health Care Management
    • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: medical management assistant
    • Bachelor in het sociaal werk
    • Bachelor in Idea and Innovation Management
   2. opleidingen oude structuur:
    • Gegradueerde in audiologie
    • Gegradueerde in de facilitaire dienstverlening
    • Gegradueerde in de medische beeldvorming
    • Gegradueerde in de optiek en optometrie
    • Gegradueerde in ergotherapie
    • Gegradueerde in kinesitherapie
    • Gegradueerde in logopedie
    • Gegradueerde in orthopedagogie
    • Gegradueerde in podologie
    • Gegradueerde in secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat
    • Gegradueerde in voedings- en dieetkunde
    • Gegradueerde verple(e)g(st)er
    • Maatschappelijk assistent
    • Vroedvrouw
  2. aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
   • Bachelor in het bedrijfsmanagement, keuzetraject Business Management & Entrepreneurship
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. 60 SP
   • Bachelor in het office management, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum het keuzetraject 'medical office manager' omvat.