Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen

Afrikaanse talen en culturen betekent kiezen voor het nieuwe, het onbekende. Toch voelen heel wat jongeren zich aangesproken door de taal- en cultuurdiversiteit op het Afrikaanse continent: ze willen meer te weten komen over het aandeel van Afrika in de wereldgeschiedenis of over haar participatie in het actuele mondiale gebeuren.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding Afrikaanse talen en culturen is een unieke opleiding. De Universiteit Gent is de enige plek in België waar je het volledige traject kunt volgen. De opleiding vertrekt vanuit een open, onbevooroordeelde en kritische blik op de wereld. The Economist riep Afrika een tijdje geleden uit tot het ‘opkomende continent’. Afrika mag dan in de publieke opinie nog al te vaak een slechtnieuwsshow zijn, specialisten zien veelbelovende tekenen van opleving. Afrika is economisch gezien het snelst groeiende continent. Politiek gezien ontgroeien steeds meer Afrikaanse landen de koloniale erfenis door het ontwikkelen van nieuwe vormen van democratie en beter bestuur. Ook de gemiddelde levensstandaard gaat erop vooruit en nieuwe technologieën vinden steeds bredere ingang. Uiteraard staat Afrika ook voor enorme uitdagingen. De rijkdom is erg ongelijk verdeeld. De strijd tegen honger is nog niet gewonnen. Afrikaanse families worden kleiner, maar Afrika’s bevolking neemt nog steeds sterk toe wat, in combinatie met andere bronnen van instabiliteit, leidt tot toenemende emigratie. Afrika komt naar ons en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Onze samenleving zal dus mensen met deskundig inzicht in de culturele, historische en taalkundige eigenheid van medeburgers met een Afrikaanse achtergrond goed kunnen gebruiken.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Er is geen specifieke voorkennis vereist, hoewel voorkennis over de studie van talen, literatuur en geschiedenis goed van pas komt. De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is je interesse voor Afrika en het feit dat je graag meer wil weten en leren over talen en culturen van het continent. Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken naar de wereld en naar je eigen positie, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.

Structuur

  • Bachelor

De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar van de bachelor krijg je een inleiding tot de verschillende studiethema’s.Je volgt een aantal algemeen vormende vakken en tegelijk volgt de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers. Je begint met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili, en je krijgt een inleiding in de Afrikaanse taalkunde; je krijgt een inleiding in de interactie tussen taal, cultuur en samenleving in Afrika en je volgt inleidende vakken over de antropologie, literaturen, geografie en archeologie, en de geschiedenis van Afrika. Bovendien maak je kennis met de methodologische aspecten van de studie van Afrika door een opleidingsonderdeel over veldwerk. In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili leer je ook het Lingála en je krijgt vakken over taal en geschiedenis, taaldocumentatie en taalbeschrijving, en antropologie en etnografie in Afrika. Je verdiept je kennis over Afrikaanse literaturen en gaat aan de slag met de bronnen. Je kennis over de relatie tussen taal, cultuur en samenleving wordt verdergezet in het tweejaarlijkse vak Afrika: actualiteit, discours en beeldvorming (tweejaarlijkse vakken worden afwisselend in het tweede of in het derde jaar gegeven). In het tweede jaar kies je ook een minor, een vakkenpakket dat je basisopleiding vervolledigt. In het derde jaar ga je verder met de minor, met het Lingála en het tweejaarlijkse vak ‘Antropologie van visuele en materiële culturen in Afrika’. Je komt in aanraking met theorieën over multiculturalisme en religie. Bovendien krijg je de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen zoals Arabisch en Afrikaans. Je rondt het jaar af met een onderzoekstaak, de zogenaamde bachelorproef. Je kan in het derde jaar een ‘Afrika-semester’ volgen, waarbij je een semester aan één van de Afrikaanse partneruniversiteiten of aan een Europese universiteit met een sterke Afrika-afdeling kunt studeren. 

  • Master

Na de bachelor kun je de masteropleiding African Studies volgen. Het is een eenjarige Engelstalige master die sterk inzet op de unieke wetenschappelijke expertise binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen. Language, History and Identity; Literature, Media and the Arts; en Conflict and Society zijn de drie thematische en domeinoverschrijdende vakken. Er worden ook disciplinespecifieke vakken (Afrikaanse antropologie, geschiedenis en actualiteit, literaturen, taalkunde, archeologie) aangeboden en er is vrije vakkenkeuze. In de afsluitende masterproef over een onderwerp van je keuze integreer je de wetenschappelijke vaardigheden die je tijdens je opleiding hebt geleerd.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

De opleiding Afrikaanse talen en culturen leidt haar studenten niet op tot een specifiek beroep. Onderzoek onder alumni wijst uit dat de meeste studenten na hun afstuderen vlot een baan vinden. De meesten passen hun kennis over Afrika ook daadwerkelijk toe in hun job. De sectoren waar ze terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitsector, het toerisme, de sociaal-culturele sector, de bedrijfswereld, de overheid of de ontwikkelingssamenwerking, naast het wetenschappelijk onderzoek.