Master of Arts in de archeologie

Archeologie wil het verleden van de mens in al zijn verschillende aspecten reconstrueren en belichten. In de masteropleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de onderzoeksattitude nodig voor leidinggevende functies in gespecialiseerd onderzoek.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding in de archeologie heeft niet alleen tot doel vondsten te bestuderen, maar wil vooral het verleden van de mens in al zijn verschillende aspecten reconstrueren en belichten. De opleiding geeft je een goede methodologische onderbouw en een goede praktische vaardigheid. Daarenboven hebben de vakken als bedoeling kritisch en zelfstandig te leren omgaan met de archeologische wetenschap en de archeologische bronnen en de resultaten daarvan te communiceren naar een breed publiek. De eenjarige Master in de archeologie volgt op de driejarige bachelor en is erop gericht archeologen te vormen die in staat zijn zelfstandig en gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten en om leidinggevende functies (leiden van opgravingen, leiden van projecten enz.) met succes te vervullen. De kritische zin van academisch gevormde archeologen met een zelfstandige onderzoeksattitude zal in onze snel ontwikkelende samenleving broodnodig zijn om gelijke tred te houden met allerlei maatschappelijke processen die een steeds grotere rol toekennen aan de archeologie.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Als masterstudent dien je jezelf de archeologische technieken en methodes voldoende eigen te maken. Je wordt verwacht de relevantie van het vak en de relatie met de maatschappij voldoende te kunnen inschatten en valoriseren. Belangrijk is dat je tijdens je opleiding de kans krijgt eigen wetenschappelijk onderzoek te verrichten, resulterend in een geschreven masterproef.

Een ander aspect dat doorweegt is het veldwerk. Veldwerk is onmisbaar in de opleiding van archeologen, zeker nu in Europa het preventief en noodonderzoek in het kader van het Verdrag van Malta steeds belangrijker wordt. Door verder doorgedreven deelname aan opgravingen en aanverwante activiteiten (museumbeheer, management enz.) willen we de studenten nog meer klaarstomen voor de praktische kant van de veldarcheologie en het archeologisch onderzoek. Dat kan eventueel onder de vorm van een buitenlandse stage.

Daarnaast zal de opleiding Master in de archeologie ook de nadruk leggen op mondelinge vaardigheden, door middel van discussie- en werkgroepen waar recent wetenschappelijk onderzoek (van de vakgroep zelf of van anderen) aan bod komt.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De studenten worden in de eerste plaats gevormd tot volwaardige archeologen. Ze zijn werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek, aan de universiteiten, archeologische bedrijven (privé), in musea en andere wetenschappelijke instellingen. Met de toepassing van het Verdrag van Malta – dat het principe van de betalende vernieler inhoudt – is in Europa voor velen een belangrijke rol weggelegd. Dat heeft niet enkel een forse stijging in het aantal veldarcheologen veroorzaakt, maar tevens een grotere rol voor archeologen in het beheer en het wetenschappelijk onderzoek van het archeologisch erfgoed en in de ruimtelijke ordening. Ook in het buitenland zijn de in Vlaanderen opgeleide archeologen zeer gegeerd (bijvoorbeeld in Nederland en Frankrijk).

Hiernaast zoekt een aantal afgestudeerden in de archeologie een job buiten het archeologisch terreinwerk, het beheer en het wetenschappelijk onderzoek en dat blijkt behoorlijk mee te vallen. Beroepen die in aanmerking komen, zijn onder meer administratieve functies in de openbare en private sector, commerciële functies, een job in de publicrelationssector, de culturele sector, het bibliotheekwezen en de journalistiek. Naast een beroepsspecifieke is de opleiding dus ook een allround masteropleiding die toegang biedt tot tal van beroepen.