Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

This master is one of three master programmes that build further on the Bachelor of Arts in Linguistics and Literature: two languages. The programme combines the expertise in the field of historical linguistics and literature for about ten languages or groups of languages. The programme is also suited for undergraduates who hold a different degree in humanities and have a special interest in historical texts of all kinds whether these are handwritten or printed documents. In this programme, linguistics and literature are not considered as isolated fields of study: texts are always situated within the culture-historical context of their origins and use.

 

De Master in de historische taal- en letterkunde wordt enkel aan de UGent aangeboden.

Opbouw

De Master in de historische taal- en letterkunde bestaat uit drie onderdelen: twee verplichte vakken en vijf, vooral taalspecifieke, keuzevakken (35 sp), stage (10 sp) en masterproef (15 sp). Door die opbouw heb je de mogelijkheid om een uniek studieprofiel samen te stellen dat maximaal aansluit bij je interesses en je daarnaast degelijk voorbereidt op een concreet arbeidsterrein.

In het verplichte vak Onderzoeksproject stel je onder toezicht van een mentor een eigen studiepakket samen dat onder meer kan bestaan uit lectuuropdrachten, het bijwonen van presentaties of het volgen van een summer school.
In de keuzevakruimte worden opleidingsonderdelen aangeboden waarin de studie van teksten en talig materiaal uit een tiental talen centraal staat. Die vakken kun je, als je over de nodige voorkennis beschikt, vrij combineren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een keuzevak met een meer geschiedkundige invalshoek te volgen of een vak op te nemen aan een willekeurige Vlaamse universiteit.
Voor de stage kun je een professioneel of een onderzoeksmatig traject kiezen. Bij het professionele traject werk je zelfstandig in een erfgoed- of aanverwante instelling in binnen- of buitenland. Een onderzoeksstage laat je toe om je studiegebied verder uit te diepen en je eventueel voor te bereiden op een carrière als onderzoeker.
De studie wordt afgerond met een masterproef.

Arbeidsmarkt

Je beschikt met een diploma van Master in de historische taal- en letterkunde over dezelfde algemene vaardigheden als alle studenten met een masterdiploma in de taal- en letterkunde.
Via de stage heb je bovendien concrete mogelijkheden gekregen om met het arbeidsveld kennis te maken.

Je kunt terecht op de traditionele afzetmarkten voor universitair gediplomeerden in de taal- en letterkunde: het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de culturele sector en het bedrijfsleven.

+++/---
De meerwaarde die jij zult kunnen bieden, bestaat uit een verbreed, historisch perspectief op taal en haar culturele componenten, en de unieke combinatie van vaardigheden die je door de heel vrije opbouw van dit masterprogramma hebt weten te verwerven. Aangezien je je tijdens de studie verdiept hebt in de historische componenten van taal, literatuur en cultureel verleden, kun je bovendien inspelen op de groeiende vraag van de erfgoedsector naar onderzoek en beheer van literair en documentair erfgoed.
De masteropleiding biedt tot slot een goede voorbereiding op meer gespecialiseerde opleidingen zoals de master-na-masteropleiding Archivistiek of de Master of Advanced Linguistics.