Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

In een opleiding 'talen en culturen' bestudeer je talen om de achterliggende culturen beter te begrijpen. In de master Oost-Europese talen en culturen ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en persoonlijk wetenschappelijk werk. Er is ruimte voor keuzetrajecten zodat je zelf kunt kiezen of je werkervaring wil opdoen, je kennis verdiepen of je kennis verbreden.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding in de Oost-Europese Talen en Culturen is een talen- en culturenstudie. Dat houdt in dat je talen studeert om culturen beter te kunnen doorgronden. De pijlers van de studie zijn de Russische taal en cultuur, Zuidoost-Europese talen en culturen, en de studie van het Oudslavisch als de cultuurhistorische band tussen Rusland en Zuidoost-Europa.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de master ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en persoonlijk wetenschappelijk werk. Je maakt actief gebruik van de aangeleerde talen. In de master is er een methodevak dat je zal helpen bij de voorbereiding op het sluitstuk van de opleiding: de masterproef. Je doet niet alleen zelfstandig onderzoek onder begeleiding van je promotor, je presenteert je onderzoek ook, zowel in het Nederlands of Engels en in één van de aangeleerde talen.

Naast de talen die ook in de bachelor worden aangeboden (Russisch, Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars en Sloveens) zijn er zes verdiepingsvakken op het gebied van letterkunde, taalkunde, filologie en (cultuur)geschiedenis. Uit deze taal- en cultuurvakken kies je vijf vakken. Die vakken sluiten bij voorkeur aan bij het thema van je masterproef. Daarnaast is er ruimte voor vijftien studiepunten aan keuzeonderdelen: een stage; bovengenoemde specialisatievakken uit de masteropleiding; taalvakken uit de bacheloropleiding als voortzetting van de minor Talen en culturen van Zuidoost-Europa (opties Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars, Sloveens); vakken uit je minor; of andere keuzevakken die aansluiten bij je interesses, toekomstplannen of masterproef. Op die manier kun je zelf kiezen of je werkervaring wil opdoen, je kennis verdiepen, of je kennis verbreden.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De master in Oost-Europese talen en culturen geeft dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere academische studies waarbij taal centraal staat (taal- en letterkunde, talen en culturen).

Bulgarije, Kroatië en Slovenië zijn uit hun vroegere isolement getreden en hebben zich aangesloten bij de Europese Unie. Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Rusland en Servië maken dan wel geen deel uit van de Europese Unie, maar zijn niet minder belangrijk. Bovendien is Rusland het grootste land ter wereld en een bijzonder belangrijke speler op het politieke, economische en culturele wereldtoneel. Een afgestudeerde die én het land én de taal kent, is een waardevol intermediair, waar die ook zal werken.

Afgestudeerden in de Oost-Europese talen en culturen vinden werk bij bedrijven en banken die zaken doen met Rusland, Zuidoost-Europa en Oost-Europa in het algemeen. Ze worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden of om te gaan werken in een vestiging ter plaatse.

Met een masterdiploma Oost-Europese talen en culturen kun je ook aan de slag in de culturele sector (theater, uitgeverijen, bibliotheken), in de media alsook bij nationale of internationale organisaties.

Wanneer je de educatieve master volgt, kun je werk vinden als leraar in het (volwassenen)onderwijs. Er zijn ook afgestudeerden die werken als vertaler en/of tolk.

Voor wie een grote belangstelling heeft voor een wetenschappelijke verdieping in de humane wetenschappen (taalkunde, literatuur, (cultuur)geschiedenis, filologie) biedt de master ook aantrekkelijke perspectieven op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.