Master of Science in de criminologische wetenschappen

Voor de diploma's die toegang hebben tot de verkorte bachelor geldt dat de studenten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, moeten voorleggen aan de faculteit via de trajectbegeleider.

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de criminologische wetenschappen


 2. Na het met succes voltooien van een bacheloropleiding met studieduurverkorting
  1. 63 SP
   • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
   • Bachelor in de psychologie
  2. 64 SP
   • Bachelor in de communicatiewetenschappen
   • Bachelor in de politieke wetenschappen
   • Bachelor in de sociologie
  3. 66 SP
   • Bachelor in de rechten
  4. 117 SP
   • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs
  5. 121 SP
   • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
   • Bachelor in de orthopedagogie, afstudeerrichting: toegepaste jeugdcriminologie
   • Bachelor in het sociaal werk