Bachelor of Science in de chemie

Je staat er niet altijd bij stil, maar chemie is overal aanwezig. Terwijl je dit leest zijn eiwitten, koolhydraten, vetten, hormonen aanwezig en actief in elk deel van je lichaam. Ook de wereld rond je kun je herleiden tot chemische samenstellingen: de pen waarmee je schrijft heeft een omhulsel in kunststof, de bril die je draagt bestaat vermoedelijk uit een speciale legering, je brommer rijdt op benzine … Dit alles is het werk van chemici die doordringen in de geheime wereld van moleculen.

Scheikunde is bovendien ook één van de bouwstenen van vele andere wetenschapsdomeinen. Geneeskunde, biologie, landbouw, materiaalwetenschappen … gebruiken de basisschema’s van de chemicus. Zelfs de archeoloog en de kunstwetenschapper doen alsmaar vaker een beroep op de fundamentele bouwstenen van de materie.
Chemie komt dan ook aan bod in veel opleidingen, zowel aan als buiten de universiteit. De opleiding tot Master in de chemie is echter de enige opleiding die chemie als hoofddoel heeft: chemie van begin tot het einde, zowel praktisch als theoretisch. Na afloop van je studies heb je inzicht in de fundamentele principes en modellen van de chemie zodat je in staat bent om zelfstandig een onderzoek op te zetten.

Voor wie?

Als centrale discipline is chemie stevig verankerd in de basiswetenschappen. In het eerste jaar ligt de nadruk op een brede vorming, waarbij naast chemie ook fysica, biologie en wiskunde aan bod komen. Meer dan een uitgebreide voorkennis zijn vooral de interesse voor het verwerven van exact-wetenschappelijke kennis en een flinke dosis analytisch redeneervermogen nodig. De opleiding bestaat ook voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen: zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zullen daar zeker van pas komen. Ook enige handigheid zowel voor labotechnieken als bij het omgaan met de tijd is bijzonder welkom.

Opbouw

  •  Bachelor

De opbouw van het programma zorgt er voor dat nieuwe studenten met diverse vooropleidingen zonder intrinsieke problemen het eerste jaar bachelor kunnen doorlopen. Alle vakken starten namelijk vanuit de basisprincipes en worden geleidelijk opgebouwd.

In het eerste jaar staan de basiswetenschappen centraal: wiskunde, natuurkunde, biologie en uiteraard ook chemie.
Deze breed wetenschappelijke basis is nodig om het tweede jaar bachelor aan te vatten waarin de meer chemie-specifieke vakken, zoals theoretische, anorganische, fysische, organische en analytische chemie aan bod komen alsook de biochemie.
In het derde jaar van de bachelor kun je kiezen uit drie majors of uit het traject Internationale uitwisseling, waarbij je een deel van je opleiding aan een andere Europese instelling volgt.

  • Master

In de masterfase wordt gestreefd naar zowel interdisciplinariteit als naar echte, concrete vakspecialisatie.
Naast een pakket verplichte vakken kan je nu, naargelang je interesse, kiezen voor één van de vier majors. Aanvullend kan je een selectie maken uit een omvangrijke reeks keuzevakken, waardoor je in staat bent om je eigen toekomstprofiel uit te tekenen in functie van je interesses en ambities. In de master worden ook minors aangeboden die je voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs, in onderzoek of in het bedrijfsleven. De master wordt in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen. De opleiding wordt interuniversitair ingericht, samen met de Vrije Universiteit Brussel.

Waarheen?

Het stereotype beeld van de chemicus in de witte jas die in een lab met proefbuisjes goochelt, is in vele gevallen achterhaald. Zeker de grote bedrijven gaan zo ver in hun specialisatie en verscheidenheid dat je nog nauwelijks kunt zeggen waar de job van een scheikundige begint en waar die ophoudt.

+++/---

Afhankelijk van het soort bedrijf kan je terechtkomen in een onderzoeksafdeling, maar ook in het marktonderzoek, waar je dan bijvoorbeeld werkt aan de vormgeving van een product. Als chemicus kan je betrokken zijn bij de productie maar in bepaalde gevallen ook bij de verkoop en de klantenservice, terwijl analyse en controle al evengoed binnen je werkterrein kunnen vallen. Ook buiten de industrie zijn de functies heel uiteenlopend: van leraar scheikunde tot stadsecoloog.
Een doctoraat is een bijkomende troef. Sommige functies blijven voorbehouden voor doctors in de scheikunde. Hun doctoraatsonderzoek is vaak zeer bepalend voor de job die ze later uitoefenen. In elk geval is het zo dat er een tekort is aan scheikundigen, en alle cijfers wijzen uit dat dit in de nabije toekomst nog zo zal blijven.