Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Studiepunten: 120

Het deeltijds traject voor consultatiebureau-artsen kan worden opgevraagd bij het coördinatiesecretariaat aan de KU Leuven of bij het secretariaat aan de UGent.