Master of Science in de ziekenhuishygiëne

Eén van de normen voor de erkenning van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen is de aanwezigheid van een arts-ziekenhuishygiënist in de instelling. Deze interuniversitaire opleiding zorgt voor de diverse vakinhouden die belangrijk zijn voor het werkveld.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Dit interuniversitair programma wil jou vanuit diverse vakinhouden meer inzicht geven in dit werkveld en je voorbereiden op de functie van arts-ziekenhuishygiënist.

Op het einde van de opleiding beschikt je over:

  • een doorgedreven kennis van de organisatie van de medische en verpleegkundige activiteiten;
  • een parate kennis van maatregelen ter preventie van ziekenhuisinfecties en epidemieën alsook kennis van de methodologie van informatieverwerking, literatuurstudie en analyse van nieuwe guidelines;
  • de vaardigheid om bv. in het kader van een epidemische situatie een vraagstelling te kunnen formuleren en een epidemiologisch onderzoek in te stellen, data te verzamelen, te interpreteren en statistisch te verwerken volgens wetenschappelijke methoden;
  • de vaardigheid om de resultaten van een epidemiologische investigatie samen te vatten en d.m.v. teamwork en met de nodige communicatieve vaardigheden de informatie over te brengen aan de betrokkenen;
  • de kundigheid om een gedetailleerde procesanalyse uit te voeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Aandachtspunten

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Gent (Universiteit Gent) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Je schrijft je in aan de KU Leuven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Arbeidsmarkt

Als master in de ziekenhuishygiëne beschik je over een doorgedreven kennis van de organisatie van medische en verpleegkundige activiteiten. Meer specifiek kun je maatregelen nemen ter preventie van ziekenhuisinfecties en -epidemieën.