Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (chemie)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding industriële wetenschappen: chemie legt de klemtoon op de ontwikkeling en productie van nieuwe materialen, de synthese van nieuwe geneesmiddelen, het opvolgen en verbeteren van ons milieu, ...

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De impact van wetenschap en technologie op onze maatschappij is vandaag groter dan ooit. Gesofisticeerde machines nemen moeilijke of gevaarlijke taken over, de geneeskunde evolueert zeer snel, nieuwe technieken zorgen voor een vermindering van onze afvalberg … Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Ze bedenken oplossingen voor bestaande problemen en ontwikkelen nieuwe producten en technologieën. Kortom, ze bouwen aan een betere en duurzame toekomst voor iedereen. In de opleidingen bachelor en master of science in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande ontwerpen en systemen te verbeteren en nieuwe concepten in het werkveld toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn dan ook de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages. Chemie is als wetenschap en technologie het meest betrokken bij ons dagelijks leven. Het omvat de studie , ontwikkeling , productie en synthese van (nieuwe) materialen en producten, gebruikmakend van conventionele en alternatieve grondstoffen. Bovendien staat het garant voor opvolging en verbetering van het milieu door het zoeken naar oplossingen om verontreinigingen te reduceren. Als industrieel ingenieur chemie verbeter je chemische processen, ontwikkel je nieuwe producten en volg je industriële processen op. Tijdens de opleiding ligt de klemtoon op procesvoering en technologie in de brede zin van het woord. De opleiding bestaat derhalve uit een analytisch-instrumenteel luik, een gedeelte materiaalkunde (metaalkunde, kunststoffen,….) en een technisch - en chemisch ingenieursgerichte lijn (chemische ingenieurstechnieken, industriële chemie,…). Na het behalen van je bachelor diploma stroom je door naar de master of science in de industriële wetenschappen: chemie. In het masterjaar kan je kiezen voor verdere specialisatie in de industriële chemie of in de kunststoffen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een ijkingstoets.

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het secundair onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of uit een sterke wiskundige of wetenschappelijke richting komt, heeft een goeie voorbereiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

De opleiding tot industrieel ingenieur duurt vier jaar: drie bachelor jaren en één master jaar. De inhoud van de bachelor- (en master)opleiding is opgebouwd rond vijf leerlijnen: wiskunde en wetenschappen, technologie, engineering, project en onderzoek, communicatie en bedrijfsmanagement. Wiskunde en wetenschappen komen in de eerste twee jaren aan bod en vormen de basis van de opleiding. De andere leerlijnen lopen door alle opleidingsjaren en nemen jaar na jaar toe in diepgang en complexiteit. Via keuzevakken kan je bovendien persoonlijke accenten leggen in je opleiding.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle opleidingen (bachelor of science in de industriële wetenschappen). Je maakt hierin kennis met alle ingenieursdomeinen, wat je in staat stelt om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat onderscheidt een ingenieur van een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. In het tweede jaar maak je een keuze: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of informatica. Je specialiseert je dan verder in het door jouw gekozen domein. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt via oefeningen en in laboratoria, waar je de opgedane kennis aan de praktijk kunt toetsen. Een industrieel ingenieur stopt immers niet bij de theorie en de concepten; hij is pas tevreden als zijn toepassing echt werkt. Daarnaast staan ook projecten en/of stages (al dan niet in het buitenland) op het programma. Zo maak je al tijdens je studies kennis met het ingenieursberoep.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Industriële chemie

Het pakket industriële chemie leidt naar creatieve jobs in de zware chemische industrie (o.a. petrochemie, industriële gassen, metaalsector, basischemicaliën, meststoffen), maar ook in de ruime waaier van de fijne chemische industrieën en parachemie, zoals (fyto)farmaceutica, cosmetica, detergenten, coatings en verven, milieu en recycling, kleurstoffen en pigmenten. Een greep uit het ruime gamma aan jobs : projectingenieur, procesingenieur, productie-ingenieur, chemisch analist, R&D-ingenieur, verantwoordelijke processturing/-controle, verantwoordelijke kwaliteitszorg, technisch/ commercieel medewerker, veiligheids-ingenieur, milieu-ingenieur.

Kunststoffen

De opleiding beoogt een ruime theoretische maar vooral praktische vorming tot polymeer en kunststof- ingenieur die oog heeft voor milieu en kwaliteit. Hij fungeert bij de producent als constructeur en ontwerper, als kunststof- of composietverwerker, in de kwaliteitscontrole of in een technisch- commerciële functie.

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord