Bachelor of Science handelsingenieur

De handelsingenieur combineert een bedrijfseconomische vorming met het verwerven van een grondige kennis van de technologische producten en processen. Je wordt de bruggenbouwer tussen productie en andere productgeoriënteerde functies.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden   of bestellen
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding Handelsingenieur combineert een bedrijfseconomische vorming met het verwerven van fundamentele kennis op het vlak van technologie en beleidsinformatica. De nadruk ligt hierbij op het positioneren van het productieproces van deze technologische producten, diensten en processen in een bedrijfseconomische context doorheen de ganse logistieke keten en een (internationaal) netwerk van bedrijven. Een handelsingenieur functioneert als bruggenbouwer tussen bedrijfseconomen en technisch geschoolde ingenieurs. In dit perspectief worden handelsingenieurs opgeleid om informatiesystemen op te zetten, bedrijfsdata (statistisch) te analyseren, processen te modelleren en verschillende oplossingsmethoden te beheersen. Deze kennis van analytische methoden helpt je als manager op een gefundeerde (kwantitatieve) manier beslissingen te nemen in het algemeen en meer specifiek op het vlak van operationeel beheer, financieel beleid en marketing. Op die manier wordt een handelsingenieur opgeleid om bedrijfsproblemen te analyseren, op te lossen en daadwerkelijk te implementeren in een reëel bedrijfsproces, vertrekkend vanuit een abstract model.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Op de opleidingswebsite vind je nog heel wat filmpjes, presentaties, getuigenissen van studenten ...

Voor wie

Ben je geboeid door economie en wetenschappen? Heb je belangstelling voor een job in het (inter-)nationale bedrijfsleven? Hou je van een wiskundige uitdaging? Koester je ambities om bedrijfsprocessen te beheren en te verbeteren? Wens je bedrijfseconomische problemen op te lossen aan de hand van analytische technieken? Kies dan voor Handelsingenieur. Een vooropleiding van minimum zes uur wiskunde per week is aangeraden. Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist.

Structuur

  • Bachelor

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleidingen Economische Wetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen. Dat zorgt ervoor dat je in de daaropvolgende jaren een onderbouwde keuze kunt maken. Het eerste jaar geeft je een grondige basiskennis in de algemene economie en de bedrijfseconomie, en in een aantal ondersteunende en aanverwante vakgebieden. Vanaf het tweede jaar krijg je in de opleiding Handelsingenieur een aantal basisvakken uit de functionele domeinen van de toegepaste economie (o.m. accounting, bedrijfsfinanciering en marketing) gekoppeld aan een grondige technisch-technologische en kwantitatieve vorming. Die vakken worden verder uitgediept in het derde jaar. Je wordt dan onderricht in het analyseren en modelleren van bedrijfseconomische processen en problemen aan de hand van kwantitatieve analysetechnieken. Het derde jaar wordt afgesloten met een seminariewerk, opgevat als een geïntegreerde oefening.

  • Master

In de tweejarige masteropleiding Business Engineering, die Engelstalig is, zijn er drie afstudeerrichtingen: Data Analytics, Finance en Operations Management. De keuze voor één van de drie laat je toe om je eigen lessenpakket af te stemmen op het domein en/of de analysetechniek die jou het meest interesseerde in de 2de en 3de bachelor. Je leert dit domein in alle verdere details kennen. Daarnaast zijn er nog twee keuzevakken, waarvan je er één kan vervangen door een stage in het bedrijfsleven. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef waarin je, onder begeleiding van een professor, een probleem in alle dimensies onderzoekt 

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Arbeidsmarkt

Handelsingenieurs hebben in hun job te maken met het beheren, verbeteren en optimaliseren van productieprocessen en diensten. Ze slaan een brug tussen de bedrijfseconomen en de andere deelnemers in het hele logistieke proces. Ze zijn in staat om beslissingen te nemen op alle niveaus, gaande van operationele beslissingen op de werkvloer tot strategische beslissingen aan de top van het bedrijf. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn ze voldoende vertrouwd met het product, het productieproces en de logistieke keten om bijvoorbeeld aan kostprijscalculatie te doen. Ook bijvoorbeeld in de financiële sector kunnen afgestudeerde handelsingenieurs aan de slag. Denk maar aan het financieren van nieuwe productie-eenheden of het afsluiten van verzekeringen. Steeds meer handelsingenieurs vinden hun weg naar verantwoordelijke functies op het vlak van informatievoorziening en IT, als informatiearchitect of IT-consultant. Vele afgestudeerden starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen specialisatie in de masteropleiding en groeien op termijn door naar meer algemene managementfuncties. Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden HIR terecht komen: productiemanager, logistiek directeur, expert productieplanning, business consultant, business analyst, process engineer, manager research & development en customer relationship manager.