Master of Science in de algemene economie

De masteropleiding Algemene Economie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert het gedrag van organisaties, gezinnen, bedrijven en de overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen ze handelen en interageren.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De masteropleiding Algemene Economie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert het gedrag van organisaties, gezinnen, bedrijven en de overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen ze handelen en interageren. Je verdiept je in de internationale economische relaties tussen landen en de effecten van globalisering, alsook in de bronnen van economische groei en recessies, de financiële markten en de gevolgen van een financiële instabiliteit (bv. de bankencrisis of de eurocrisis). Ook het begrotingsbeleid van de federale overheid en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank zijn belangrijke topics. Daarnaast is er ook aandacht voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de aanpak van milieuproblemen en het bijhorende milieubeleid. Na deze opleiding ben je in staat om economische problemen te analyseren en de maatschappelijke relevantie hiervan te duiden in de samenleving.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding Algemene Economie bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het voorbereidingsprogramma telt 27 studiepunten en brengt jou een grondige basiskennis economie bij. Je zal inzicht verwerven in het micro-economische gedrag van consumenten en producenten en in de prijsvorming op markten die uit hun interacties voortkomen. Daarnaast leer je de concepten van macro-economische evenwicht met hun bijhorende fluctuaties en verstoringen. Hierdoor begrijp je de relaties tussen macro-economisch beleid, groei en ongelijkheid. We introduceren jou ook in de werking van de financiële markten en banken. In het methodologisch vak maak je kennis met de verschillende deeldomeinen van de economische wetenschappen en het onderzoek van de verschillende research areas van de vakgroep economie.

Het masterprogramma telt 60 studiepunten. Je verwerft een gevorderd inzicht in de werking van de arbeidsmarkten in het algemeen en de Belgische arbeidsmarkt in het bijzonder. Je bestudeert ook het internationale financiële systeem en de instrumenten die centrale banken aanwenden in hun monetair beleid. We brengen jou de oorzaken en effecten van de globalisering van de economie bij in termen van handelsstromen, financiële stromen en migratiestromen. Daarnaast duiden we jou ook de relaties tussen economische ontwikkeling en milieukwaliteit, en de effecten van milieubeleid op milieu en economie. In het masterprogramma kies je voor 18 studiepunten keuzevakken uit een vastgelegde lijst. Maak je keuze in functie van je persoonlijke interesse, je masterproefonderwerp of als voorbereiding op de arbeidsmarkt. De masterproef (18 studiepunten) peilt naar jouw vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. Na overleg met een promotor baken je een onderwerp af dat zich binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor uit jouw vooropleiding waarvan je een economisch aspect wenst uit te diepen.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits. In jouw vooropleiding kan je dus reeds keuzevakken afstemmen op het voorbereidingsprogramma van de opleiding Algemene Economie en/of de master Algemene Economie.

Arbeidsmarkt

Toekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met economische begrippen en relaties. Een brede economische bagage is daarom een troef en soms zelfs een vereiste. De verbredende master Algemene Economie brengt je de nodige economische kennis bij. Of je nu bio-ingenieur, geschiedkundige of politicoloog bent, je functioneert beter in een organisatie als je de economische context begrijpt waarin de organisatie zich bevindt. Een breed economisch perspectief biedt een grote meerwaarde op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit van toenemend belang is. Een degelijke kennis van de werking van de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.