Master of Science in de bedrijfseconomie (fiscaliteit )

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar gediplomeerden van niet-economische opleidingen die ook bedrijfseconomische en fiscale inzichten, vaardigheden en attitudes hebben verworven. De opleiding biedt twee afstudeerrichtingen aan: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit.

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie buigt zich over de interne structuren en processen die bedrijven in staat stellen hun doelstellingen te bereiken. Het bestudeert in de eerste plaats de functionele aspecten van een organisatie. Deze aspecten komen aan bod: hoe en waarom een organisatie ontstaat, hoe ze gefinancierd wordt, hoe ze zich administratief organiseert, hoe ze goederen en diensten produceert en verkoopt, hoe ze haar financiële rapportering opmaakt, hoe ze omgaat met personeel en hoe het management van de organisatie die activiteiten coördineert en stuurt.

Het verwerven van een specialistische kennis in de fiscaliteit vereist méér dan het volgen van enkele basiscursussen. De afstudeerrichting Fiscaliteit komt tegemoet aan de steeds hogere eisen die door het werkveld aan de discipline worden gesteld. De opleiding is blijvend gericht op het integreren van het juridische denkpatroon met bedrijfseconomische inzichten. In het aangeboden studieprogramma staan de fiscaliteit in de brede zin van het woord centraal. De fiscaliteit wordt er wel intenser ingebed in bedrijfseconomische metadisciplines, die een evident belang vertonen voor de fiscale praktijk.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen te krijgen. Keuzevakken in je vooropleiding kan je al afstemmen op het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie of Fiscaliteit.

Afhankelijk van jouw vooropleiding volg je een voorbereidingsprogramma van 31, 32 of 54 studiepunten. In de masteropleiding kies je 45 studiepunten aan verplichte vakken. De overige 15 studiepunten worden ingenomen door de masterproef die uit twee luiken bestaat: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema en een praktijkgerichte ‘tax game’, ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De ‘tax game’ stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Wat is het verschil met de afstudeerrichting Fiscaliteit in de Handelswetenschappen?
De master Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit legt de klemtoon op conceptuele en fundamentele vraagstukken op nationaal en internationaal niveau. De lesgevers zijn zelf actief in de bedrijfswereld en het aantal studenten in de master is beperkt, wat zorgt voor interactie. De afstudeerrichting Fiscaliteit binnen de opleiding Handelswetenschappen richt zich meer op de fiscaliteit van KMO’s met voornamelijk aandacht voor de wetgeving en regelgeving in een organisatie.

Arbeidsmarkt

Eenmaal afgestudeerd, bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in de privésector of bij de overheid.