Master of Science in de bedrijfseconomie (fiscaliteit )

Het vakgebied fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving. De opleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit is gericht op het uiteenrafelen en analyseren van deze complexe materie; ze integreert daartoe het juridische denkpatroon en bedrijfseconomische inzichten, in een dynamische optiek en actuele achtergrond. Na deze specialistische opleiding ben je in staat om complexe fiscale vraagstukken, zowel op nationaal als internationaal niveau, op een correct wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren om zo tot creatieve oplossingen of antwoorden te komen. De evoluties binnen het vakgebied worden op een systematische wijze opgevolgd zodat je in staat bent om een correct en gefundeerd fiscaal advies te formuleren. Het werkveld stelt daarom steeds hogere eisen waaraan dit programma tegemoet komt. Alle vakken uit de master fiscaliteit geven aanleiding tot een vrijstelling voor het toelatingsexamen van belastingconsulent.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een voorbereidingsprogramma en een masterprogramma. Afhankelijk van jouw vooropleiding volg je een voorbereidingsprogramma van 27 of 49 studiepunten waarin we jou een grondige basiskennis (bedrijfs)economie en recht bijbrengen. Studenten met een vooropleiding in de rechten worden ondergedompeld in hoofdzakelijk boekhoudkundige, financiële en bedrijfskundige opleidingsonderdelen. Wie reeds een economische achtergrond heeft, zal geconfronteerd worden met juridische opleidingsonderdelen (o.a. vennootschapsrecht, sociaal recht en verbintenissenrecht). Volgde je een andere vooropleiding dan krijg je een combinatie van de bovenstaande opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma.

In de masteropleiding volg je 45 studiepunten aan verplichte vakken. Je verwerft inzicht in de structuur en systematiek van de Belgische, internationale en Europese fiscaliteit. Je zal onder andere in staat zijn om de personenbelasting te bepalen op basis van de gezinssituatie, de vennootschapsbelasting te berekenen, de vereffening en herstructurering van vennootschappen fiscaal te behandelen en praktische BTW-cases technisch te analyseren. We leren jou de fiscale procedure, gaande van aangifte tot betwisting of invordering van een aanslag. De planningstechnieken van diverse fiscaal relevante en actuele topics worden besproken in functie van de fiscale strategie. Daarnaast maken we jou vertrouwd met de wettelijke en beroepsnormen voor belastingsconsulenten, de fiscale bevoegdheden van de lokale en regionale overheden, de registratie- en successierechten, de uitdagingen inzake internationale fiscaliteit en de interpretatie van het Belgisch boekhoudrecht.

De overige 15 studiepunten worden ingenomen door de masterproef die uit twee luiken bestaat: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema en een praktijkgerichte ‘tax game’, ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De ‘tax game’ stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Arbeidsmarkt

Eenmaal afgestudeerd, bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in de privésector of bij de overheid.