Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding is een brede vorming in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen, gebaseerd op zowel chemische, microbiologische, fysico-chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen. Er wordt veel aandacht besteed aan marketing, consumentengedrag en bedrijfskundige aspecten. Je dient de diverse processen die plaatsgrijpen in grondstoffen, gedurende het productieproces, bewaring en bereiding van levensmiddelen niet enkel te kunnen doorgronden, maar ook kwantitatief te kunnen beschrijven en eventueel verder te optimaliseren. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit (voedselveiligheid, voedingswaarde, technologische en sensorische kwaliteit, imago) en de technieken om die aspecten te integreren. De vorming van een zelfstandig denkend bio-ingenieur met aandacht voor duurzaamheid wordt beoogd. Je weet de diverse aspecten van de levensmiddelen- en voedingswetenschappen te integreren om te functioneren in de levens­middelensector en aanverwante sectoren (i.e. productie, product­ontwikkeling, kwaliteitszorg, beleid en inspectie binnen de overheid, ontwikkelingssamenwerking, onderzoek).

Opbouw

Het curriculum van de Master of Science in de bio-ingenieurs­wetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding is dusdanig opgebouwd dat je enerzijds de mogelijkheid hebt om je te verdiepen in de aspecten van levensmiddelen en anderzijds om je kennis te verbreden. Je hebt de keuze uit twee majors om je specialiseren: Levensmiddelen­technologie en Voedselveiligheid en gezondheid. Daarnaast kun je ook kiezen uit een lijst van verbredende keuzevakken. Keuzevakken worden aangeboden in het gebied van de producttechnologie, sensorische analyse, toxicologie, proefopzet en analysetechnieken, modelleren en simuleren maar ook ondernemerschap en project management.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is zeer internationaal gericht. Je komt hoe dan ook in contact met studenten en culturen uit de hele wereld. Bovendien kun je op diverse manieren een buitenlandse ervaring opdoen. Zo kun je tijdens de masteropleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Een stage in het buitenland behoort tevens tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je ook in het kader van je masterproef voor een periode naar het buitenland. Voor de opleidingsspecifieke informatie kun je terecht op www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding richt zich tot de diverse sectoren die actief zijn op het domein van de levensmiddelen, in het bijzonder de levensmiddelenindustrie en hun toeleveranciers (verpakking, ingrediënten), alsook de bevoegde overheden en gerelateerde onderzoeksinstellingen die werken rond voeding en gezondheid, en consumenten- of sectororganisaties. Dankzij de grondige kennis van proceskunde en bioproducttechnologie enerzijds, en de steeds grotere vervaging van de scheidingslijn tussen de levensmiddelenwetenschappen en de gezondheidsaspecten anderzijds, vormt de master levensmiddelenwetenschappen en voeding ook een uitstekende basis voor tewerkstelling in aanverwante sectoren zoals de farmaceutische en biomedische sector.
Op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be zijn zeer verschillende profielen van alumni te vinden.