Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

De doelstelling van de opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie is het vormen van academische ingenieurs met een zeer grondige technologisch-wetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.
Als één van de pioniers van de opleidingen in milieutechnologie en door zijn internationaal erkend spitsonderzoek, is de Universiteit Gent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied.

Opbouw

Voortbouwend op de bachelorcyclus, waarin, naast een aantal basisdisciplines en ingenieursgerichte vaardigheden, ook reeds milieugerichte opleidingsonderdelen aan bod komen, is de academische masteropleiding gestructureerd rond een aantal clusters van ondersteunende opleidingsonderdelen en stamvakken. Ondersteunende vakken dienen als basis voor de verdere opleidingsspecifieke vakken of zijn algemeen vormende ingenieursvakken zoals bv. Procesregeling. De stamvakken zijn ondergebracht in de volgende clusters:

  • processen in natuurlijke systemen en de antropogene impact op die systemen, met een vak zoals bv. Aquatische en terrestrische ecologie;
  • diagnostiek en milieuanalyse waarin anorganische, organische en biologische analysetechnieken aan bod komen;
  • technologie met het accent op eenheidsprocessen enerzijds en preventieve en curatieve biotechnologische en fysisch-chemische milieutechnologie anderzijds;
  • maatschappelijke omkadering met vakken zoals Milieurecht.

Het ruime aanbod van keuzevakken, seminaries, de mogelijkheden tot een gerichte stage en het masterproefonderzoek zorgen ervoor dat de student zich tijdens de laatste studiejaren verder kan bekwamen in diverse aspecten van de milieutechnologie en/of het milieubeleid.
Via de minor Milieucoördinatie kan de master eveneens leiden tot de erkenning ‘Milieucoördinator type A’.

Arbeidsmarkt

Door zijn unieke, brede en vakoverschrijdende-integrerende vorming is deze bio-ingenieur een multidisciplinaire professional in zowel de milieutechniek als het milieubeheer. Hierdoor vervult de bio-ingenieur milieutechnologie - de ingenieur én milieudeskundige - op de groeiende milieuarbeidsmarkt zowel technologische als beleidsfuncties in nationale overheidsinstanties en internationale organisaties, de chemische industrie en studie- en adviesbureaus.

+++/---

Ook in typische technologische domeinen is de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie één van de centrale spelers. Zijn technologische expertise en vaardigheden worden bijzonder geapprecieerd in sectoren waarin fundamentele en toegepaste kennis van zuiveringstechnieken van afvalwater en afvalgassen, verwerking van vaste huishoudelijke en industriële afvalstoffen, bodemsanering en milieurisicoanalyse vereist is.
Kortom, de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie is een unieke topopleiding die ongetwijfeld leidt tot een boeiende carrière.