International Master of Science in Rural Development

Admission (for Flemish degree students)

  1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
    • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs


Extra info toelatingsvoorwaarden
Houders van één van bovenvermelde diploma's die de opleiding willen volgen, moeten zich aanbieden bij de Management Board van de opleiding vóór 1 september van het voorafgaande academiejaar. Na deze datum kan men niet meer worden toegelaten.

Admission (for international degree students)

Consult the programme website for specific academic and language requirements.

Language (for Flemish degree students)

Raadpleeg de taalvoorwaarden op de opleidingswebsite.

Language (for international degree students)

The applicants must be proficient in English. More information regarding the required knowledge of English.