Master of Science in de EU-studies

De Master in de EU-studies biedt jou inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie. De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de Europese Unie en in de manier waarop de Unie in de realiteit werkt. Europese politiek is in de loop van de voorbije halve eeuw steeds belangrijker geworden. Er zijn nauwelijks nog beleidsdomeinen waarop de Europese Unie geen stempel drukt.

Er gaat veel aandacht naar Europese besluitvormingsprocessen, waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt: wie zijn de hoofdrolspelers, welke zijn hun doelstellingen, hoeveel macht hebben ze, hoe gebeurt de belangenverdediging, waar is beïnvloeding mogelijk? Een ander thema dat ruim aan bod komt, is het externe beleid: hoe gedraagt de Europese Unie zich in de wereld, op multilaterale milieuconferenties, in de Wereldhandelsorganisatie, ten opzichte van het Globale Zuiden? Hierbij worden interactieve werkvormen gebruikt zoals rollenspel, onderhandelingssimulaties, excursie, presentaties en peer feedback.

Opbouw

De analyse van actuele ontwikkelingen vormt een rode draad in de opleiding: thema’s als uitbreiding, institutionele vraagstukken, de relatie met de buurlanden, de rol van de Europese Unie in de wereld ... worden diepgaand behandeld. Verschillende opleidingsonderdelen zijn interactief opgevat en ook het debatteren komt aan bod. De gastsprekers die in sommige opleidingsonderdelen worden uitgenodigd leggen de link met de praktijk. Op vraag kan in het kader van de opleiding ook een bezoek aan de Europese wijk in Brussel worden georganiseerd.

Met de masterproef bewijs je dat je in staat bent om een specifieke Europese problematiek genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord te bestuderen en hierover te rapporteren.

In het eerste semester komen de algemene vakken aan bod. In het tweede semester kun je via de gekozen major een eigen accent leggen in de opleiding.
Binnen elke major heb je een ruim aanbod aan vakken.

De major Gespecialiseerde EU-vraagstukken biedt twee opties. Ofwel verdiep je je in twee gespecialiseerde vakken zoals: werkcollege besluitvorming in de EU, Europees handelsbeleid, Europees ontwikkelingsbeleid, mediabeleid van de EU, landbouwbeleid van de EU, Europees nabuurschapsbeleid, justitie en binnenlandse zaken in de EU, en Europese economie. Ofwel kun je een stage volgen in combinatie met één van deze vakken. In de stage toets je de theoretische inzichten uit de opleiding aan de praktijk in de Europese instellingen zelf of bij overheden, organisaties en bedrijven die in contact komen met de Unie.

De major Internationale politiek behandelt verschillende facetten van de internationale realiteit, waarbij ook aandacht gaat naar de Derde Wereld, global governance en de diplomatie.

Met een internationale uitwisseling kun je één semester in het buitenland of aan een anderstalige Belgische universiteit volgen. De Master in de EU-studies werkt samen met een groot aantal partnerinstellingen binnen en buiten de EU.

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding EU-studies is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI). Jaarlijks zijn er vrijblijvende excursies naar de Europese instellingen in Luxemburg en Straatsburg, en een Summer School aan Sichuan University (China).

Stage

De stage is toegankelijk voor studenten die kiezen voor de major Stage. De stage wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de theoretische opleidingsonderdelen van de master in de EU-studies die in het eerste semester gedoceerd worden. De stage duurt minimaal 5 weken en wordt gevolgd in combinatie met één gespecialiseerd vak in het tweede semester. Er is ook de mogelijkheid de stage in het buitenland te volgen.

Arbeidsmarkt

De opleiding biedt je een degelijke voorbereiding op de wervingsexamens van de Europese instellingen. Vele afgestudeerden slagen er ook in om na de opleiding een bezoldigde stageplaats te bemachtigen in het Europees Parlement of bij de Europese Commissie. Toch bereidt de Master in de EU-studies je niet alleen voor op een carrière aan de EU-instellingen zelf.

+++/---

Afgestudeerden komen ook terecht in de nationale of regionale administraties, in politieke organisaties, op kabinetten of studiediensten, waar ze dossiers met een Europees of internationaal facet opvolgen. Anderen kiezen voor de journalistiek, waar ze zich specialiseren in Europese of buitenlandse berichtgeving.
Nog anderen vinden een job in bedrijven, in ngo’s of in andere belangengroepen die de Europese besluitvorming proberen te beïnvloeden. Lobbywerk staat eveneens centraal voor de afgestudeerden die werken bij de talrijke consultancyfirma’s die actief zijn rond de Europese en internationale instellingen.
Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland trekken en een functie bekleden in internationale organisaties of bij één van de tientallen delegaties van de Europese Commissie. Wie de major Stage volgde, heeft al een extra troef op de arbeidsmarkt.

De opleiding voorziet jaarlijks een ‘career event’ waarbij de studenten in contact komen met alumni en voorbereid worden op hun eerste stappen in de arbeidsmarkt.

Steeds meer afgestudeerden kiezen ervoor om zich verder te specialiseren in de EU-studies en een doctoraat voor te bereiden.
De opleiding, die inspeelt op actuele ontwikkelingen, legt sterk de nadruk op creativiteit en een kritische ingesteldheid bij de studenten. De lage werkloosheidspercentages onder afgestudeerden bewijzen dat dat geapprecieerd wordt in een brede waaier van sectoren en functies. De Europese Commissie verleende de Universiteit Gent overigens het kwaliteitslabel ‘Jean Monnet European Centre of Excellence’.