Zoeken

113 opleidingen gevonden

Bacheloropleiding(en)

Afrikaanse talen en culturen betekent kiezen voor het nieuwe, het onbekende. Toch voelen heel wat jongeren zich aangesproken door de taal- en cultuurdiversiteit op het Afrikaanse continent: ze willen meer te weten komen over het aandeel van Afrika in de wereldgeschiedenis of over haar participatie in het actuele mondiale gebeuren.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De archeoloog bestudeert oude culturen en maakt hiervoor gebruik van de materiële overblijfselen. Die bevinden zich voor een groot deel onder de grond. Een belangrijk deel van het werk volgt na het opgraven: de analyse, de vergelijking, formuleren van hypothesen, toetsen ...

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Deze opleiding vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Je krijgt een grondige opleiding in bestuur en beleid, economie en management, recht, organisatie, aangevuld met een gedegen training in talen en informatica.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. De verschillende wetenschappen worden grondig bestudeerd en met elkaar in verband gebracht. Het biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar technologie vormen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Biochemie is een discipline die in essentie fundamenteel chemisch georiënteerd is en die het fenomeen biologisch leven als studieobject heeft. De biotechnologie bestudeert de dynamische interacties tussen informatiedragende moleculen en moleculaire processen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Biologie is de studie van het 'leven' in al zijn diversiteit en organisatieniveaus. Levende systemen zijn zeer complex. De studie vereist dan ook een goede kennis van verschillende deeldisciplines van de biologie. Er is veldwerk maar ook veel laboratoriumwerk, afhankelijk van de specialisatie die je kiest.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Biomedici vervullen een brugfunctie tussen de klinische praktijk van de arts en het fundamenteel of toegepast onderzoek in de medische wereld. Waar de arts zich toespitst op het begrijpen van ziektebeelden in functie van diagnose en therapie gaat de biomedicus zich verdiepen in de ziekte zelf. Biomedici komen niet direct in contact met patiënten maar wel met onderzoekers uit verschillende disciplines en laboratoriumspecialisten.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Deze opleiding tot industrieel ingenieur is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De opleiding Biowetenschappen richt zich op de toepassing van bio-, natuur- en technologische wetenschappen in plantaardige en/of dierlijke productieprocessen of bij de productie van voedingsmiddelen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Chemie is overal in ons dagdagelijks leven aanwezig. Bijna elk voorwerp uit je omgeving kun je herleiden tot chemische samenstellingen. Scheikunde is bovendien ook één van de bouwstenen van vele andere wetenschapsdomeinen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Communicatie is één van de belangrijkste aspecten van het sociale leven in de eenentwintigste eeuw. Nu al staat vast dat in de samenleving van morgen de massamedia en alle vormen van communicatie een steeds belangrijkere plaats zullen innemen. De communicatiewetenschap bestudeert niet alleen de massamedia, maar ook de communicatieprocessen van en binnen organisaties.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Criminologische wetenschappen is een multidisciplinaire opleiding waar sociologie, strafrecht, historische kritiek, psychologie en geschiedenis samenkomen en bestudeerd worden in functie van begrijpen van crimineel gedrag. Alle facetten die op een of andere manier bij misdadig of sociaal afwijkend gedrag aan bod komen, zijn onderwerp van studie.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Recht en Criminologie

De dierenarts van de 21ste eeuw houdt zich minder bezig met het individuele dier (behalve bij de gezelschapsdieren) dan wel met de gezondheid van de groep en de preventie van besmettelijke ziekten. De moderne dierenarts vervult in het kader van de veterinaire volksgezondheid ook een belangrijke taak als bewaker van de voedselveiligheid.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Diergeneeskunde

Dit is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Waar de toegepaste economische wetenschappen eerder de 'binnenkant' van het bedrijf bestudeert, gaat de aandacht hier naar de 'buitenkant': de sociaaleconomische of maatschappelijke omgeving waarin de bedrijven opereren.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De farmacie is in wezen de wetenschap van de farmaca (geneesmiddelen). De farmacie is een toegepaste wetenschap, die scheikundige, biologische en natuurkundige methoden gebruikt voor de studie van therapeutisch waardevolle stoffen, met toepassingen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in alle sectoren waar aspecten van gezondheid aan de orde zijn.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De studie van fysica en sterrenkunde is weggelegd voor mensen met een uniek talent: de combinatie van een praktisch vernuft (opzetten en interpreteren van experimenten) met een abstracte geest (wiskunde). De fysica wil het gedrag van materiële systemen onder de meest uiteenlopende omstandigheden beschrijven en begrijpen.

bacheloropleiding - 180 studiepunten - Faculteit Wetenschappen