Zoeken

338 opleidingen gevonden

Master-na-bacheloropleiding(en)

Informatica is alomtegenwoordig in onze maatschappij. Het groeiende maatschappelijke belang impliceert echter ook een verhoogde eis naar kwaliteit en opleidingsniveau van informatici.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

The Master in African Studies at UGent is the only Master’s programme in Belgium uniquely focusing on the academic study of the African continent. The programme starts from a truly interdisciplinary perspective as its courses take on a deep-time perspective on Africa’s peoples, cultures, literatures and languages, focusing on Central and Eastern Africa.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De masteropleiding Algemene Economie is een aanvullende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

The MSc Aquaculture calls upon the UGent and European aquaculture expertise to educate and train students and scholars from European and third countries in order to stimulate transfer of knowledge to and from Europe, nurturing in this way a sustainable development of aquaculture in these countries. We offer a long-standing worldwide reputation in the field of education and training in aquaculture.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Archeologie wil het verleden van de mens in al zijn verschillende aspecten reconstrueren en belichten. In de masteropleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de onderzoeksattitude nodig voor leidinggevende functies in gespecialiseerd onderzoek.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De master is gericht op de verbreding van eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes op bedrijfseconomisch vlak. De economische werkelijkheid wordt benaderd vanuit een bedrijfseconomische invalshoek waarbij alle relevante subdomeinen binnen een organisatie (accountancy, financiering, management, organisatie, …) bestudeerd worden in verscheidene opleidingsonderdelen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De master is gericht op de verbreding van eerder verworven kennis, vaardigheden en attitudes op bedrijfseconomisch vlak. De economische werkelijkheid wordt benaderd vanuit een bedrijfseconomische invalshoek waarbij alle relevante subdomeinen binnen een organisatie (accountancy, financiering, management, organisatie, …) bestudeerd worden in verscheidene opleidingsonderdelen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De master in de bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Efficiënt leiding geven berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Er is een toenemende interesse om het bestaande bos- en natuurpatrimonium veilig te stellen en nieuwe gebieden te verwerven. Dat vergt tegelijk een toenemende expertise in het duurzaam beheren van de gebieden. De opleiding is gericht op de vorming van academische ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De opleiding cel- en genbiotechnologie richt zich op de studie van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het leven op aarde. Bio-ingenieurs cel- en genbiotechnologie zijn in staat om op DNA-, eiwit-, organisme- of ecosysteemniveau biologische processen te sturen en brengen met hun ingenieursdenken deze kennis in praktijk voor de industrie en de maatschappij.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De chemie en bioprocestechnologie wil een brede vorming aanbieden in de toegepaste scheikunde, de biochemische en microbiële technologie en de chemische en biochemische ingenieurstechnieken. Dat niet alleen gericht op fundamentele kennis, maar zeker ook op industriële productie. De opleiding gaat in op de maatschappelijke vraag naar het gebruik van duurzame productieprocessen en schone technologieën.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De opleiding tot bio-ingenieur in het land- en waterbeheer beoogt een brede vorming in de biologische, fysische en chemische aspecten van het duurzaam beheer van de compartimenten land en water, zowel in natuurlijke als in kunstmatige ecosystemen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Duurzame productie van primaire grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen vereist de nodige aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving. De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Zowel chemische, microbiologische, fysicochemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen komen aan bod. Hiernaast wordt bijzondere aandacht besteed aan marketing en consumentengedrag alsook aan bedrijfskundige aspecten. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit en de technieken om die aspecten te integreren.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Door internationaal erkend spitsonderzoek in milieutechnologie is de Universiteit Gent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied. Je krijgt er een zeer grondige technologischwetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De kern van de opleiding ligt in de doorgedreven kennis van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het verschijnsel ‘leven’ en de vaardigheid om de processen te beheersen en heel inventief om te buigen tot toepassingen in talrijke domeinen van de biologische wetenschappen, geneeskunde, farmacologische wetenschappen, landbouw en toegepaste wetenschappen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

The master of Biochemistry and Biotechnology offers scientists not only a thorough knowledge of biochemistry, molecular biology, genetics, cell biology and physiology but also the ability to use biochemical and biotechnological techniques in a creative and inventive manner on plants, animals or humans.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Bioinformatics aims at gaining a better and preferentially more quantitative molecular understanding of cellular processes by integrating and modeling high throughput molecular data (omics data). This requires the use and development of state of the art techniques for storing, retrieving, organizing, analyzing and interpreting biological data.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Bioinformatics aims at gaining a better and preferentially more quantitative molecular understanding of cellular processes by integrating and modeling high throughput molecular data (omics data). This requires the use and development of state of the art techniques for storing, retrieving, organizing, analyzing and interpreting biological data.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Bioinformatics aims at gaining a better and preferentially more quantitative molecular understanding of cellular processes by integrating and modeling high throughput molecular data (omics data). This requires the use and development of state of the art techniques for storing, retrieving, organizing, analyzing and interpreting biological data.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen