Zoeken

414 opleidingen gevonden

Master-na-bacheloropleiding(en)

IMARC is an international, two-year programme with a focus on border crossing, security and social justice and involves three different universities in Europe. Increasing flows of people, goods and information raise new questions about how governments and societies respond to perceived and actual threats of crime. Current developments in Europe and beyond challenge not only our understanding of crime and crime control, but also the balance between demands for security and social justice.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Recht en Criminologie

The Master in African Studies at Ghent Unviersity is the only Master’s programme in Belgium uniquely focusing on the academic study of the African continent. The programme starts from a truly interdisciplinary perspective as its courses take on a deep-time perspective on Africa’s peoples, cultures, literatures and languages, focusing on Central and Eastern Africa.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De masteropleiding Algemene Economie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert het gedrag van organisaties, gezinnen, bedrijven en de overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen ze handelen en interageren.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

The MSc Aquaculture calls upon the UGent and European aquaculture expertise to educate and train students and scholars from European and third countries in order to stimulate transfer of knowledge to and from Europe, nurturing in this way a sustainable development of aquaculture in these countries. We offer a long-standing worldwide reputation in the field of education and training in aquaculture.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Archeologie wil het verleden van de mens in al zijn verschillende aspecten reconstrueren en belichten. In de masteropleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de onderzoeksattitude nodig voor leidinggevende functies in gespecialiseerd onderzoek.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De master in de bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Efficiënt leiding geven berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Er is een toenemende interesse om het bestaande bos- en natuurpatrimonium veilig te stellen en nieuwe gebieden te verwerven. Dat vergt tegelijk een toenemende expertise in het duurzaam beheren van de gebieden. De opleiding is gericht op de vorming van academische ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Bioscience engineers in cell and gene biotechnology are capable of directing biological processes at the DNA, protein, organism or ecosystem level and use their engineering mindset to put that knowledge into practice for industry and society.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De chemie en bioprocestechnologie wil een brede vorming aanbieden in de toegepaste scheikunde, de biochemische en microbiële technologie en de chemische en biochemische ingenieurstechnieken. Dat niet alleen gericht op fundamentele kennis, maar zeker ook op industriële productie. De opleiding gaat in op de maatschappelijke vraag naar het gebruik van duurzame productieprocessen en schone technologieën.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen in het land- en waterbeheer beoogt de vorming van ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot rationeel, toekomstgericht, en duurzaam beheer van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen overal ter wereld.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Duurzame productie van grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen is slechts mogelijk met aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving. De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Zowel chemische, microbiologische, fysicochemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen komen aan bod. Er wordt veel aandacht besteed aan marketing, consumentengedrag en bedrijfskundige aspecten. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit en de technieken om die aspecten te integreren.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Door internationaal erkend spitsonderzoek in milieutechnologie is de Universiteit Gent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied. Je krijgt er een zeer grondige technologisch-wetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

The master of Biochemistry and Biotechnology offers scientists not only a thorough knowledge of biochemistry, molecular biology, genetics, cell biology and physiology but also the ability to use biochemical and biotechnological techniques in a creative and inventive manner on plants, animals or humans.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen

Bioinformatics aims at gaining a better and preferentially more quantitative molecular understanding of cellular processes by integrating and modeling high throughput molecular data (omics data). This requires the use and development of state of the art techniques for storing, retrieving, organising, analysing and interpreting biological data.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Wetenschappen