Zoeken

333 opleidingen gevonden

Master-na-bacheloropleiding(en)

De masteropleiding Algemene Economie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert het gedrag van organisaties, gezinnen, bedrijven en de overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen ze handelen en interageren.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Archeologie wil het verleden van de mens in al zijn verschillende aspecten reconstrueren en belichten. In de masteropleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de onderzoeksattitude nodig voor leidinggevende functies in gespecialiseerd onderzoek.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De masteropleiding Bedrijfseconomie heeft twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit. In de afstudeerrichting Bedrijfseconomie maak je kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Het vakgebied Fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De master in de bestuurskunde en publiek management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Efficiënt leiding geven berust op een juiste dosering van kennis en vaardigheden.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bewegingscultuur is een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en daarvoor zijn deskundigen nodig. Het beroepsveld is ruim en dat heeft een impact op de wetenschappelijke studie van beweging en sport. Zeker in de master worden de onderzoekscompetenties, samen met de beroepscompetenties, verder uitgediept. Specialisatie is mogelijk via één van de aangeboden afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Er is een toenemende interesse om het bestaande bos- en natuurpatrimonium veilig te stellen en nieuwe gebieden te verwerven. Dat vergt tegelijk een toenemende expertise in het duurzaam beheren van de gebieden. De opleiding is gericht op de vorming van academische ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De chemie en bioprocestechnologie wil een brede vorming aanbieden in de toegepaste scheikunde, de biochemische en microbiële technologie en de chemische en biochemische ingenieurstechnieken. Dat niet alleen gericht op fundamentele kennis, maar zeker ook op industriële productie. De opleiding gaat in op de maatschappelijke vraag naar het gebruik van duurzame productieprocessen en schone technologieën.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen in het land- en waterbeheer beoogt de vorming van ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot rationeel, toekomstgericht, en duurzaam beheer van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen overal ter wereld.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Duurzame productie van grondstoffen voor de voeding, energieproductie en allerlei niet-voedingstoepassingen is slechts mogelijk met aandacht voor de samenhang tussen mens, plant en dier en omgeving. De opleiding wil ingenieurs vormen die inzichten in die samenhang kunnen omzetten in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Zowel chemische, microbiologische, fysicochemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen komen aan bod. Er wordt veel aandacht besteed aan marketing, consumentengedrag en bedrijfskundige aspecten. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit en de technieken om die aspecten te integreren.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Door internationaal erkend spitsonderzoek in milieutechnologie is de Universiteit Gent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied. Je krijgt er een zeer grondige technologisch-wetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

master-na-bacheloropleiding - 120 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De master in de biowetenschappen: voedingsindustrie (Campus Schoonmeersen - Gent) ligt het accent op de verwerking van grondstoffen tot kwaliteitsvolle en veilige voedingsmiddelen. Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn zeer complexe begrippen. Erg belangrijk is het inzicht in de productieprocessen van levensmiddelen, in de bederfmechanismen en de mogelijke chemische en microbiële gevaren hieraan verbonden.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de opleiding aan bod, op een wetenschappelijke én marktgerichte manier (combinatie van onderzoekstechnische vaardigheden en praktijkgerichte accenten). Specialisatie gebeurt via de keuze van één van de vier afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de opleiding aan bod, op een wetenschappelijke én marktgerichte manier (combinatie van onderzoekstechnische vaardigheden en praktijkgerichte accenten). Specialisatie gebeurt via de keuze van één van de vier afstudeerrichtingen.

master-na-bacheloropleiding - 60 studiepunten - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen