Postgraduaatsopleiding Conferentietolken (Nederlands, Engels, Frans)

 1. Rechtstreeks:
  • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Frans
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
   • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
 3. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een toelatingsproef