Postgraduaatsopleiding Conferentietolken (Nederlands, Engels, Russisch)

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Studiepunten: 60