Schakelprogramma tot Master of Science in Business Economics

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Via het schakelprogramma krijg je dus toegang tot een aansluitende master.

schakelprogramma
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Het programma van Business Economics is gericht naar studenten die geïnteresseerd zijn in de zakenwereld. Het bereidt hen voor op een breed takenpakket in de financiële, industriële of dienstensector waarin bedrijven en non-profitorganisaties opereren. Studenten maken kennis met de belangrijkste functionele aspecten van de bedrijfswereld. Hoe run je een bedrijf? Hoe financier je het? Hoe regel je de administratie? Hoe produceer je goederen en diensten? Hoe stuur je personeel aan?

Bij Business Economics ligt de nadruk op de binnenkant van het bedrijf en zijn werking.

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Het schakelprogramma Business Economics zorgt ervoor dat je bedrijfseconomische kennis opdoet op een academisch niveau. Het werkt de lacunes weg die bestaan tussen je professionele bacheloropleiding en het masterprogramma Business Economics.

De Engelstalige masteropleiding Business Economics heeft 3 afstudeerrichtingen (Accountancy, Corporate finance en Marketing) en is modulair opgebouwd. Je krijgt niet langer les volgens het klassieke semestersysteem. Voortaan zijn jouw opleidingsonderdelen gebundeld in vier modulaire blokken van elk zes à zeven lesweken. Per blok heb je slechts twee vakken wat jou toelaat om de leerstof meer gefocust en diepgaand te verwerken. De lesmethoden zijn uitdagend: case studies, groepswerken, discussie panels, hoorcolleges, business games, etc. Op het eind van elk modulair blok heb je examens van de twee afgelopen vakken. Gedurende een modulair blok krijg je ook tussentijdse testen en (groeps)werken. Daardoor heb je geen examens meer in januari of juni. In het tweede semester krijg je een praktijkgericht vak dat aansluit bij jouw afstudeerrichting en waarin je kennismaakt met het werkveld. Je krijgt voldoende tijd in het programma om te werken aan jouw masterproef.

Neem voor meer details over de inhoud van het schakelprogramma gerust even een kijkje in de brochure over schakelprogramma's van de faculteit.