Schakelprogramma tot Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Dit schakelprogramma bereidt je voor op de masteropleiding die is afgestemd op de combinatie van werken en studeren. Grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken staan centraal.

schakelprogramma
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Infodagen

Maak kennis met de opleiding en schrijf je in voor de infoavond.

Verpleegkunde en Vroedkunde

maandag 27 juni 2022
van 18u00 tot 19u30

online of on campus

Masterbeurs

Elk jaar organiseert de Associatie Universiteit Gent de Afstudeerbeurs. Deze beurs richt zich enerzijds op de voorbereiding op de arbeidsmarkt en anderzijds op verder studeren (Masterbeurs).

Meer info: www.ugent.be/masterbeurs