Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische opleiding en je beheerst dus al de algemeen wetenschappelijke competenties. Via een voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.

voorbereidingsprogramma
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding steunt op een juiste dosering van wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden. Correct omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profit-instellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Dit voorbereidingsprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. In het voorbereidingsprogramma krijg je naast basisen inleidende bestuurs- en economische vakken, ook een grondig wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde en overheidsmanagement. Je leert bestuurskundige vraagstukken analyseren met het oog op verbetering van organisatieprocessen. Hiervoor hanteer je beheers-, beleids- en financiële informatie van de verschillende overheidsniveaus op kritische wijze. Een modern bestuur is een samenspel met verschillende actoren: werken met politici, met belanghebbenden en burgers, met managers, met toezichthouders en auditors. Daarnaast raak je vertrouwd met de praktische kant van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profit-organisaties. Daarnaast ontwikkel je ook wetenschappelijke competenties, zoals het analyseren van problemen, het opzetten van een eigen onderzoek, het motiveren van medewerkers, het efficiënt communiceren en rapporteren van beleidsnota’s en eigen onderzoeksresultaten ...

Neem voor meer details over de inhoud van het voorbereidingsprogramma gerust even een kijkje in de brochure van de faculteit.

Arbeidsmarkt

Bij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten weten te combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan 75% van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leerkracht, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revirsoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...