Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de handelswetenschappen

In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische opleiding en je beheerst dus al de algemeen wetenschappelijke competenties. Via een voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.

voorbereidingsprogramma
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de manier waarop ze zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen. Hierdoor kan je succesvolle bedrijfsbeslissingen nemen.

Voor wie

Dit voorbereidingsprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Wie vanuit een andere academische bachelor of master komt, volgt een voorbereidingsprogramma van 97 studiepunten. In het voorbereidingsprogramma krijg je een stevige basis (bedrijfs)economische en kwantitatieve vakken. Je bestudeert de onderneming vanuit juridisch, fiscaal en financieel perspectief. Dat wordt aangevuld met managementvaardigheden in o.a. marketing, human resources en informatiesystemen. In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen.

Fiscaliteit brengt je in contact met de meest uiteenlopende – voor een ondernemer – relevante, fiscale vraagstukken. In Finance en Risicomanagement verwerf je inzicht in de instellingen van de financiële sector: banken, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. In Management en Informatica kom je in de eerste plaats met de managementgerichte dimensie van informatica in aanraking. In Commercieel Beleid verwerf je inzicht in welke producten en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden, welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid wordt gevoerd en welke communicatievormen relevant zijn voor verschillende marktsegmenten. Personeels- en Organisatiemanagement biedt een gevarieerd beeld van human resource management, gaande van klassieke administratieve vragen, over motivatie van medewerkers tot strategisch denken en handelen.

In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede semester stage en volg je het vak ‘Strategisch management’ waaraan een business game is gekoppeld. Neem voor meer details over de inhoud van het voorbereidingsprogramma gerust even een kijkje in de brochure van de faculteit.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding Handelswetenschappen opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven, waarbij leiding geven belangrijk is. Hierdoor beschik je over een brede waaier aan competenties. Zij laten je toe je te oriënteren binnen de vele uitdagingen van een moderne onderneming. Je oefent een job uit met verantwoordelijkheid, waar je persoonlijke voldoening uit haalt. Je kan ook als zelfstandige starten; bv. als accountant, fiscaal adviseur of managementconsulent.