Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)

De afstudeerrichting internationale politiek onderzoekt trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de huidige internationale relaties (met aandacht voor historische achtergronden). De afstudeerrichting nationale politiek bestudeert vooral de binnenlandse politieke processen (met aandacht voor de bredere internationale politieke context).

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het grensoverschrijdende karakter van steeds meer aspecten van het maatschappelijk leven impliceert dat binnen- en buitenlandse politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken. Tegen de achtergrond van economische verschuivingen en kantelende machtsverhoudingen (opkomst van de BRIC-landen, maar ook toegenomen rol van niet-statelijke actoren), moet de internationale gemeenschap leren omgaan met o.a. religieus fundamentalisme en nationalisme, financiële crisissen, en klimaatverandering. De hedendaagse wereldorde wordt dan ook gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de internationale relaties. Aandacht gaat daarbij zowel naar de historische achtergronden als de hedendaagse politieke, economische en institutionele aspecten van de internationale relaties. Je bestudeert de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor je – ook professioneel – jezelf beter kunt situeren en beter kunt functioneren in een internationale context. De verschillende invalshoeken staan borg voor een even gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit. Binnen de afstudeerrichting heb je de mogelijkheid je te verdiepen in één van de drie majors: diplomatie en wereldpolitiek, internationale politieke economie of Europese politiek. Er kan ook een combinatie gemaakt worden met een stage, Community Service Learning of Frans voor politicologen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding EU-studies is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI). Jaarlijks is er een excursie naar de Europese instellingen in Luxemburg en Straatsburg, en een vrijblijvende deelname aan een Summer School aan Sichuan University (China).

Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen. Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een geschikte job vinden. Ook in de Master politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke politicologische vakken over de Belgische en internationale politiek anderzijds maken van de master een geschikte vorming om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord