Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen (audiologie)

De logopedie en de audiologie bestuderen communicatie en communicatiestoornissen. Daarbij gaat de aandacht zowel naar communicatie in het algemeen als naar welbepaalde aspecten zoals stem, spraak, taal en gehoor. Logopedisten spitsen zich hoofdzakelijk toe op stoornissen bij de stem, de spraak en de taal, in de audiologie staan stoornissen van het gehoor en het evenwicht centraal.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Dat de mens kan spreken, horen, lezen en schrijven, wordt meestal als een evidentie ervaren. We staan er zelden bij stil hoe levensnoodzakelijk die functies wel zijn. Als één van de functies het niet goed doet of volledig wegvalt, worden plots een heleboel zaken onmogelijk. De logopedie en de audiologie bestuderen communicatie en communicatiestoornissen. Daarbij gaat de aandacht zowel naar communicatie in het algemeen als naar welbepaalde aspecten zoals stem, spraak, taal en gehoor.

Logopedisten spitsen zich hoofdzakelijk toe op stoornissen bij de stem, de spraak en de taal, in de audiologie staan stoornissen van het gehoor en evenwicht centraal. Kenmerkend voor beide vakgebieden is de multidisciplinaire aanpak. Niet alleen in de praktijk moet samengewerkt worden met specialisten uit andere vakgebieden, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis wordt een beroep gedaan op de biomedische wetenschappen, de exacte wetenschappen, de taalkunde, de psychologie en de pedagogie.

Wil je graag concrete voorbeelden zien van wat een logopedist of audioloog doet of ben je benieuwd naar hoe een cursus eruitziet? Kijk dan zeker eens op de infopagina van de opleiding logopedie en audiologie.

Voor wie

Omdat logopedie en audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede wetenschappelijke basis en interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact-wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen.

Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt. De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen.

Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines zoals NKO-artsen, neurologen, kinesisten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, met leerkrachten en ook met de ouders van patiëntjes en met hun begeleiders. Om tot een goede verstandhouding te komen met hen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent.

Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit. Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen. Bovendien is elk probleem uniek en iedere situatie heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Je moet je kunnen inleven in de situatie van de ander en creatief omspringen met de theoretische kennis om tot een geslaagde behandeling of een succesvol leerproces te komen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Naast de specifieke logopedische en audiologische vakken krijg je bv. ook de raakvlakken met fysica, biochemie en geneeskunde aangereikt. Hulpwetenschappen zoals (ortho)didactiek, psychologie, pedagogiek, sociaal- en ethisch-juridisch vakken vervolledigen het programma. Er is ook veel aandacht voor het verwerven van communicatieve vaardigheden, onderzoeks- en educatieve vaardigheden. De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).

In het tweede bachelorjaar kies je voor logopedie of audiologie en die keuze zet je verder in de masteropleiding. En de praktijk? Die verwerf je o.m. tijdens de stage in het werkveld. Via kijkstages in het eerste jaar tot en met de eigenlijke stages van derde bachelor tot tweede master, word je opgeleid tot zelfstandig logopedist of audioloog. Het is de bedoeling dat je na de bachelor doorstroomt naar de master. Je voldoet na de bachelor bv. nog niet aan het wettelijk vereiste aantal uren stage om je erkenning als logopedist/audioloog aan te vragen.

Via een filmpje geven we je graag nog wat meer info over logopedie en audiologie.

  • Master

De masteropleiding omvat 120 studiepunten (2 jaar). In de masterjaren gaat veel aandacht naar de wetenschappelijke vorming. Die verwerf je enerzijds via de specifieke opleidingsonderdelen en anderzijds via een masterproef. Daarnaast ligt het accent op de verdere klinische training via stages en het stimuleren van internationale en interculturele competenties. Je kan ook voor een minor onderwijs, leiderschap of onderzoek kiezen.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Na het succesvol beëindigen van de opleiding logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen. Na audiologie kun je de erkenning/RIZIV-nummer voor audioloog én voor audiciën aanvragen. Logopedisten en audiologen kunnen starten met een zelfstandige praktijk of bv. in associatieverband in een groepspraktijk. Er bestaan ook allerlei beroepsmogelijkheden als loontrekkende in dienstverband. De meeste jobs zijn te vinden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector. Denk bv. aan revalidatiecentra, gehoorcentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding … Nieuwe mogelijkheden vind je in het kader van theater- en zangopleidingen of bv. in de arbeidsgeneeskunde (gehoorpreventie in de industrie …).

Benieuwd waar je als logopedist of audioloog overal aan de slag kan? GALA, een netwerk van afgestudeerde logopedisten en audiologen aan de UGent, maakte een carrièregids: je vindt er een waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden.