Master of Science in de pedagogische wetenschappen (klinische orthopedagogiek en Disability Studies)

In de Master in de pedagogische wetenschappen zijn er twee afstudeerrichtingen.
De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde richt zich op het bestuderen en doorgronden van de onderliggende processen in opvoeding, onderwijs en ontwikkeling. Afgestudeerden zijn expert in het uitbouwen en optimaliseren van leer- en ontwikkelingsomgevingen voor kinderen, jongeren en volwassenen en worden voorbereid op tal van carrièremogelijkheden.
In de afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability Studies ligt het accent op de studie van het pedagogisch handelen in maatschappelijk ‘verbijzonderde’ situaties. Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een beperking (Disability Studies), met gedrags- en emotionele problemen (gedragsstoornissen), met een verslavingsproblematiek (middelenmisbruik), met complexe opvoedingssituaties (gezinsgerichte orthopedagogiek) en mensen in niet-vrijwillige hulpverleningssituaties (forensische orthopedagogiek).

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies