Master of Science in de pedagogische wetenschappen (klinische orthopedagogiek en Disability Studies)

In de Master in de pedagogische wetenschappen zijn er twee afstudeerrichtingen.
De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde richt zich op het bestuderen en doorgronden van de onderliggende processen in opvoeding, onderwijs en ontwikkeling. Afgestudeerden zijn expert in het uitbouwen en optimaliseren van leer- en ontwikkelingsomgevingen voor kinderen, jongeren en volwassenen en worden voorbereid op tal van carrièremogelijkheden.
In de afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability Studies ligt het accent op de studie van het pedagogisch handelen in maatschappelijk ‘verbijzonderde’ situaties. Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een beperking (Disability Studies), met gedrags- en emotionele problemen (gedragsstoornissen), met een verslavingsproblematiek (middelenmisbruik), met complexe opvoedingssituaties (gezinsgerichte orthopedagogiek) en mensen in niet-vrijwillige hulpverleningssituaties (forensische orthopedagogiek).

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inschrijven

Was je afgelopen academiejaar reeds UGent-student, dan zul je je via Oasis herinschrijven voor het nieuwe academiejaar.

Was je afgelopen academiejaar geen UGent-student, dan kun je je vanaf 1 maart online aanmelden en je inschrijving opstarten voor jouw opleiding.


Studiegeld

Bij inschrijving met een diplomacontract voor een voltijds modeltraject bedraagt het studiegeld (bedragen geldig in academiejaar 2024-2025):

  • 1116 EUR voor niet-beursstudenten
  • 131,5 EUR voor beursstudenten
  • 588 EUR voor bijna-beursstudenten

Meer info: www.ugent.be/studiegeld

Studiekosten

Vanaf 1 juni vind je hier een overzicht van het studiemateriaal en de bijkomende kosten (naast het studiegeld) voor deze opleiding. We streven naar een zo correct mogelijk overzicht, afwijkingen zijn echter altijd mogelijk. Voor interuniversitaire of internationale opleidingen kunnen we dit overzicht van de kosten niet aanbieden.

Rapport niet beschikbaar

Trajectbegeleiding

pedawet.pp@ugent.be
09 264 62 67