Master of Science in de tandheelkunde

In de masteropleiding ligt de nadruk op de verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines. Er is voortdurend aandacht voor de maatschappelijke context waarin een tandarts zal werken en de medische kennis wordt verder uitgebreid. Nadien kunnen nog verdere specialisaties gevolgd worden.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De masteropleiding staat voor een verdere verbreding, verdieping en klinische toepassing van specifieke tandheelkundige disciplines. Daarnaast komen ook een aantal deelgebieden aan bod zoals kaakgewrichtspathologie, implantologie en traumatologie. Tijdens de masteropleiding is er verder aandacht voor de mondgezondheid binnen de maatschappelijke context. De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd, een masterproef rond een origineel wetenschappelijk onderwerp maakt dan ook deel uit van het programma. Naarmate de opleiding vordert, gaat meer en meer aandacht naar het uitbreiden van de medische kennis van de studenten met o.a. inwendige geneeskunde voor tandartsen en aspecten van dermatologie, plastische heelkunde en neus-, keel- en oorziekten. Deze theoretische basis bereidt de studenten optimaal voor op het praktisch toepassen ervan binnen een ander belangrijk onderdeel van de opleiding nl. de stage in de kliniek van het UZ Gent en een aantal externe stageplaatsen. Tijdens het 2e jaar wordt de student verder voorbereidt op het beroep van tandarts door vakken zoals digitalisering en management, evenals keuzevakken binnen de verschillende disciplines.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

> Master in de tandheelkunde
De opleiding tot tandarts duurt vijf jaar en is ingedeeld in twee cycli: drie bachelorjaren en twee masterjaren. In de opleiding tandheelkunde bestaat een studiejaar uit geïntegreerde blokken en lijnen (meer informatie over de opbouw van de opleiding is te vinden in de bachelorbrochure).

In de twee masterjaren wordt de theoretische kennis verder uitgediept om tijdens de stage toe te passen in de praktijk op verschillende patiëntenpopulaties. De masterproef is het sluitstuk van de wetenschappelijke leerlijn die vanaf de bachelorjaren gradueel is opgebouwd. Na het behalen van het masterdiploma moet nog een postgraduaatsopleiding Algemeen Tandarts van 1 jaar (inclusief stage) worden gevolgd om als zelfstandig tandarts aan de slag te kunnen.

Daarnaast zijn er tal van specialisaties mogelijk.

> postgraduaatsopleiding/stagejaar
Om de beroepstitel van 'algemeen tandarts' te behalen, volg je na de basisopleiding een postgraduaatsopleidingin de vorm van een stagejaar. Die titel geeft jou het recht als zelfstandig tandarts aan de slag te gaan. De opleiding duurt twaalf maanden en wordt georganiseerd door de universiteit in samenwerking met KU Leuven. De focus van de opleiding ligt op de autonome beroepsuitoefening, vandaar 'stagejaar'. De federale overheid voorziet een maandelijkse vergoeding.

> specialisaties
Een deel van de afgestudeerde tandartsen duikt niet onmiddellijk de algemene praktijk in maar specialiseert zich aan de universiteit in een bepaalde discipline. De specialisaties worden in een volledig Nederlandstalig traject aangeboden. Het gaat om de volgende specialisaties: endodontologie, kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde, orthodontie en parodontologie.

Naast de hier beschreven domeinmaster kun je ook kiezen voor de educatieve master. Je wordt dan geen tandarts, maar je maakt de keuze om met je wetenschappelijke kennis een educatieve functie op te nemen.

Arbeidsmarkt

Het tekort aan tandartsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tandartsen komen meestal terecht in een individuele tandartspraktijk of groepspraktijk., Sommigen zijn werkzaam in poliklinieken of in ziekenhuizen. Daarnaast zijn er ook job mogelijkheden bij medische en farmaceutische bedrijven, de opleidingen tandheelkunde, tandverzorgingsdiensten in medische, psychiatrische en geriatrische instellingen. Ook de uitbouw van diensten voor tandheelkundige noodgevallen, forensische of gerechtelijke tandheelkunde en de verdere digitalisering voor tandartsen bieden interessante mogelijkheden.