Master of Science in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde)

In de Master in de pedagogische wetenschappen zijn er twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde kijkt naar het pedagogisch handelen in contexten waar leren en ontwikkelen centraal staan. In de afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability Studies ligt het accent op de studie van het pedagogisch handelen in maatschappelijk ‘verbijzonderde’ situaties. Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een beperking (Disability Studies), met gedrags- en emotionele problemen (gedragsstoornissen), met een verslavingsproblematiek (middelenmisbruik), met complexe opvoedingssituaties (gezinsgerichte orthopedagogiek) en mensen in niet-vrijwillige hulpverleningssituaties (forensische orthopedagogiek).

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inschrijven

Was je afgelopen academiejaar reeds UGent-student, dan zul je je via Oasis herinschrijven voor het nieuwe academiejaar.

Was je afgelopen academiejaar geen UGent-student, dan kun je je vanaf 1 maart online aanmelden en je inschrijving opstarten voor jouw opleiding.


Studiegeld

Bij inschrijving met een diplomacontract voor een voltijds modeltraject bedraagt het studiegeld (bedragen geldig in academiejaar 2023-2024):

  • 1092,10 EUR voor niet-beursstudenten
  • 128,80 EUR voor beursstudenten
  • 576,10 EUR voor bijna-beursstudenten

Meer info: www.ugent.be/studiegeld

Trajectbegeleiding

pedawet.pp@ugent.be
09 264 62 67