Bachelor of Arts in de geschiedenis

De geschiedenisopleiding leidt historici op met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Het gaat over veel meer dan louter geheugenwerk of de opsomming van historische feiten. Het vraagt een kritische houding ten opzichte van historische bronnen en een wetenschappelijk inzicht in het waarom en de samenhang van historische gebeurtenissen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Als geschiedenisstudent leer je hoe je de juiste vragen stelt, hoe je relevante bronnen op het spoor komt, en met welke methodes je nuttige informatie uit die bronnen haalt. Die historische gegevens leer je vervolgens te analyseren, te evalueren en te synthetiseren. De opleiding Geschiedenis leidt jou en je medestudenten op tot historici met een diepgravende kennis van het verleden en een brede kennis aan humane en sociale wetenschappen. Onze afgestudeerden hebben een onderzoeksgerichte attitude, een brede blik op de wereld en kritisch inzicht – niet alleen in vroegere, maar ook in hedendaagse maatschappelijke processen en structuren. Als universitair geschoolde historicus zal je op zelfstandige basis geschiedkundig onderzoek verrichten, de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling kunnen voorstellen aan een breed publiek, en kunnen deelnemen aan het hedendaagse maatschappelijk debat.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je koestert een enorme belangstelling voor alles wat met geschiedenis te maken heeft, niet alleen vanwege het verleden zelf, maar ook omdat je de structuren van je eigen tijd beter wil leren begrijpen. Daarbij wil je niet enkel weten wat er gebeurd is, maar vooral ook waarom. Verder kijk je ernaar uit om inzicht te krijgen in de samenhang en betekenis van historische gebeurtenissen. Tot slot ben je nieuwsgierig van aard. Historisch werk heeft immers veel weg van detectivewerk: vragen, zoeken, analyseren, interpreteren – daar draait het om! Aanleg en belangstelling voor talen hebben is niet onbelangrijk als student geschiedenis. Je moet immers geschreven bronnenmateriaal en historische literatuur, ook in vreemde talen, nauwgezet verwerken. Daarvoor heb je een talent voor kritisch schrijven nodig. Latijn en/of Grieks kennen is een voordeel als je je wil verdiepen in de periode klassieke oudheid of middeleeuwen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding programmeert drie soorten vakken. De kennis- en inzichtsvakken geven een overzicht van de periodes en de grote thema’s in de geschiedenis; de historische praktijkvakken zijn begeleide oefeningen waarin je leert zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren; de niet-historische vakken introduceren je in de humane en sociale wetenschappen. Onderwijsvormen zoals hoorcolleges, werkcolleges en andere worden daarin gecombineerd. Naarmate de opleiding vordert neemt het belang van werkcolleges en zelfstandig werken toe. De zelfstandig uitgewerkte bachelorpaper is daarvan een bekroning.

In het eerste jaar volg je een aantal algemeen vormende vakken. Het gaat om inleidingen op enkele essentiële menswetenschappen en twee historische basisvakken. Daarnaast krijg je opleidingsspecifieke vakken, in de eerste plaats zes algemene historische introducties. Verder word je geïntroduceerd in een aantal aspecten van het historisch onderzoek. Tot slot leer je bronnen lezen in vreemde talen: het Frans is een verplichte module, een bijkomende vreemde taal kies je uit zes opties. In je tweede bachelorjaar neemt het aantal keuzemogelijkheden toe en diep je je methodologische kennis uit.

In je derde jaar kies je in de eerste plaats een aantal vakken uit een thematisch cluster en een methodologisch cluster. Verder kan je kiezen voor een praktijktraject publieksgeschiedenis, archivistiek of onderwijs. Het traject onderwijs is de ideale voorbereiding op de educatieve master. Spreekt een praktijktraject je minder aan? Dan is het minortraject misschien iets voor jou. De minor geeft je de kans om een blik te werpen over de muren van je eigen discipline en bepaalde historische vraagstellingen op een interdisciplinaire manier te benaderen. Als je liever geen praktijk- of minortraject volgt, is er het traject voortzetting clusters: je kiest dan enkele bijkomende vakken uit de eerder vermelde clusters. Tot slot werk je in je derde bachelorjaar aan de kroon op je bacheloropleiding: de bachelorproef.

Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in de masteropleiding. Je kiest voor een onderzoeksproject in een bepaalde periode (bv. middeleeuwen), in een bepaald thema (bv. stadsgeschiedenis) of in een bepaalde regio (bv. geschiedenis van Afrika). De opleiding is geconcentreerd rond de masterproef, het zelfstandig afstudeerwerk. Je vakken en werkcolleges sluiten aan bij de invalshoek die je voor je masterproef koos.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als geschiedkundige kun je – dankzij de brede contouren en de wetenschappelijke diepgang van de opleiding – je kennis en vaardigheden inzetten in tal van beroepen. Afgestudeerde historici zijn terug te vinden in alle lagen van het maatschappelijke leven: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, de cultuursector, de (overheids)administratie, de journalistiek, de diplomatie, de sociale sector, uitgeverijen, banken en verzekeringen. Historici stromen ook opvallend vlot door naar bijkomende opleidingen zoals cultuurwetenschappen, archiefwetenschappen, sociale en communicatiewetenschappen. Het polyvalente, flexibele en kritische karakter van de vorming biedt zeker een duidelijk voordeel. Op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen van oud-studenten.