Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, Italiaans)

De opleiding toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Talen studeren is echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Je kiest vanaf de start voor een volwaardig pakket Nederlands in combinatie met twee vreemde talen of één vreemde taal en taaltechnologie.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De wereld waarin we leven is steeds sterker geglobaliseerd en onze samenleving is diverser, multicultureler en digitaler dan ooit tevoren. Taal is in elke sector aanwezig, de mogelijke communicatiekanalen nemen alsmaar toe. Meer dan ooit is er nood aan profielen met een hoge graad van taalbeheersing.

Via de opleiding Toegepaste Taalkunde bereik je dat niveau van professionele taalbeheersing. Je bestudeert je moedertaal tot in de details en je verwerft een uitstekende kennis van twee vreemde talen, een pak culturele bagage en aangescherpte communicatievaardigheden.

Je leert uiteraard ook de nieuwste digitale tools te gebruiken en door het buitenlandsemester in het derde jaar krijgen jouw interculturele competenties een boost. Je leert jouw uitstekende kennis van drie talen toe te passen op “real world problems” en daarmee heb je beslist een ticket tot de arbeidsmarkt op zak.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om de mogelijke talencombinaties te zien, klik op blauwe balkje bovenaan deze pagina.

Voor wie

Hou je van talen en culturen en zie je jezelf schitteren in onze meertalige wereld? Dan is de opleiding Toegepaste Taalkunde iets voor jou!

Je wil jouw gekozen talen vooral actief leren begrijpen, schrijven en spreken en de academische kennis toepassen in de praktijk. Je bent nieuwsgierig naar de recente ontwikkelingen in de digitale communicatie, innovaties in de taaltechnologie en interculturele communicatie boeit je.

Voorkennis? Enkel voor Nederlands, Frans en Engels wordt verwacht dat je de eindtermen van het secundair onderwijs behaald hebt.

NIEUW vanaf 2024-2025:
Heb je naast je liefde voor taal ook interesse in hoe tools zoals DeepL en ChatGPT werken? Vanaf 2024-2025 kan je een vreemde taal (Engels of Frans, Duits) combineren met Taaltechnologie. Je leert programmeren met Python en je wordt expert in natuurlijke taalverwerking. In dit nieuwe traject leer je hoe computers taal begrijpen en produceren en waarom die taken zo moeilijk zijn.

Om combinaties met taaltechnologie te zien, klik op blauwe balkje (met de talencombinaties) bovenaan deze pagina.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Bachelor

De opleiding Toegepaste taalkunde duurt drie jaar. Je kiest twee vreemde talen uit een aanbod van 7 talen.

Met Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kan je vele combinaties maken, maar een van de gekozen talen moet Duits, Engels of Frans zijn.

  • In het eerste jaar werk je sterk aan je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Je leert teksten in de doeltaal te begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven of samenvatten, en doorgrondt de cultuur van het taalgebied. In het eerste jaar deel je enkele inleidende vakken of vakken taalbeheersing met de opleiding Taal- en letterkunde.
  • Vanaf het tweede en derde jaar wordt de specifieke ‘toegepaste’ focus helemaal duidelijk: je leert ‘jouw’ talen dan te gebruiken in uitdagende interculturele situaties, vertaalopdrachten of mondelinge communicatie. Je krijgt ook een aantal gespecialiseerde vakken over taaltechnologische toepassingen.
  • In het derde jaar ga je een semester naar het buitenland en schrijf je ook je bachelorproef over een onderwerp uit de toegepaste taalkunde.
Master

Na de bachelor toegepaste taalkunde kies je één van deze masteropleidingen:

Master in het vertalen

Een vreemde taal goed beheersen betekent nog niet dat je de kunst verstaat om goed te vertalen. Je moet inzicht hebben in vertaalmethodes en gespecialiseerde terminologie, vlot kunnen omgaan met digitale vertaaltoepassingen, graag creatief bezig zijn met taal en een grote zin voor precisie hebben.

Master in het tolken

De master Tolken is er voor wie zich wil specialiseren in het verbindingstolken, van de vreemde taal in het Nederlands, en omgekeerd. Je krijgt stapsgewijs verschillende tolktechnieken aangeleerd (bv.: consecutief tolken of fluistertolken). Ook simultaan cabinetolken wordt aangeraakt, maar de uitdieping volgt pas in het postgraduaat Conferentietolken.

Master in de meertalige communicatie

Wie zich aangetrokken voelt tot communicatie in een interculturele professionele omgeving, zal zich thuis voelen in de master Meertalige communicatie. Je verwerft er inzicht in andere culturen: in verbale en non-verbale gewoontes, in communicatieve do’s en don’ts, in de passende talige codes om te vergaderen, te onderhandelen, gesprekken aan te knopen, digitaal te communiceren … Je leert de nodige creativiteit aan de dag te leggen om al die verschillende communicatieculturen en -gewoontes in rekening te brengen.

Educatieve master

Wil je later graag je academische vakkennis overbrengen aan anderen? Dat kan via de educatieve masteropleiding in de talen. Deze opleiding bereidt je optimaal voor op het hedendaagse talenonderwijs. Je leert lesgeven én je krijgt vakinhoudelijke expertise op masterniveau via een vakkenpakket vertalen, tolken of meertalige communicatie.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

De unieke vaardigheden van onze studenten zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Met een talendiploma kan je alle kanten op:

Een carrière in de media? Het kan!

Werken in het onderwijs of voor de overheid, check!

Liever aan de slag in het bedrijfsleven? Met je talenkennis word je vast en zeker met open armen ontvangen!

Een eigen vertaalbureau, een functie als redacteur, communicatiespecialist, copywriter, persverantwoordelijke, ondertitelaar, social media manager, …?

Er is een waaier aan mogelijkheden! Benieuwd waar je binnen 4 jaar zal staan? Welke skills je in die tijd zal verworven hebben? Hoe je gegroeid zal zijn? Kijk even mee in de toekomst via getuigenissen van onze alumni of op DurfDenken.be.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord