Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, taaltechnologie)

De opleiding toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing. Talen studeren is echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Je kiest vanaf de start voor een volwaardig pakket Nederlands in combinatie met twee vreemde talen of één vreemde taal en taaltechnologie.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Wist je dat de meest recente innovaties in artificiële intelligentie in de eerste plaats te danken zijn aan vooruitgang in taaltechnologie? Denk maar aan de lancering van ChatGPT eind 2022, waardoor een writer’s block misschien voorgoed tot het verleden behoort. We kunnen taal dus beschouwen als een belangrijke sleutel tot artificiële intelligentie. De ontwikkelingen binnen AI gaan razendsnel en beïnvloeden quasi elk beroep. We zien dan ook dat er wereldwijd een groeiende vraag is naar taalprofessionals met technologische skills. Bovendien is de doorsnee werkvloer vandaag een smeltkroes van talen en nationaliteiten.

Daarom biedt de opleiding Toegepaste Taalkunde een nieuwe afstudeerrichting aan waarbij je Nederlands combineert met één vreemde taal en een pakket taaltechnologie. Je leert hoe computers taal begrijpen en produceren en waarom die taken zo moeilijk te automatiseren zijn. Die kennis is cruciaal om de werking van AI-systemen beter te begrijpen en om ze efficiënter te kunnen aanwenden, niet alleen voor communicatie- en marketingstrategieën, maar ook om nog beter wegwijs te raken in de snel veranderende digitale maatschappij. Naast algemene theoretische concepten, leer je programmeren met Python en maak je kennis met zelflerende systemen. Wie weet bouw je zelf wel mee aan een chatbot die ook gevoelens kan begrijpen, en dat in verschillende talen!

Taaltechnologie is niet de enige focus van deze opleiding, want je verwerft ook een hoog niveau in je vreemde taal en in het Nederlands, naast een pak culturele bagage en aangescherpte communicatievaardigheden. Dat is broodnodig, want taal is de kern van communicatie. Ook jouw interculturele competenties krijgen een boost, door een volwaardig buitenlandsemester in het derde jaar. Je uitstekende taalbeheersing en technologische competenties zullen van jou een gegeerd profiel maken op de arbeidsmarkt.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om de mogelijke talencombinaties te zien, klik op blauwe balkje bovenaan deze pagina.

Voor wie

Heb je naast je liefde voor taal en interculturele communicatie ook interesse in hoe tools zoals DeepL en ChatGPT werken? Ben je nieuwsgierig naar recente ontwikkelingen binnen digitale communicatie en innovaties in de taaltechnologie? Dan is een traject waarbij je een vreemde taal combineert met Nederlands en taaltechnologie zeker iets voor jou. In dit traject ontwikkel je dus de dubbele expertise van een vreemde taal en taaltechnologische kennis.

Voorkennis? Enkel voor Nederlands, Frans en Engels wordt verwacht dat je de eindtermen van het secundair onderwijs behaald hebt. Voor de taaltechnologievakken gaan we uit van een gezonde interesse in technologie. Je hebt geen vooropleiding wiskunde nodig en programmeren leer je in de opleiding zelf.

Structuur

Bachelor

De opleiding Toegepaste taalkunde duurt drie jaar. Je kiest Engels of Frans of Duits in combinatie met taaltechnologie.

  • Vanaf het eerste jaar volg je gespecialiseerde vakken taaltechnologie. Je koppelt je talenkennis aan kennis van computertaal: je leert de digitale tools niet enkel te gebruiken, maar je leert ook hoe ze aan te passen of zelf te programmeren
  • Daarnaast werk je sterk aan je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands en in jouw vreemde taal, en doorgrond je de cultuur van het taalgebied.
  • Vanaf het tweede en derde jaar wordt de betekenis van ‘toegepaste’ helemaal duidelijk: je leert ‘jouw’ taal dan te gebruiken in uitdagende interculturele situaties en voor vertaalopdrachten en je leert hoe technologie jou daar optimaal in kan ondersteunen.
  • In het derde jaar verblijf je een semester in het buitenland en schrijf je ook je bachelorproef.
Master

Na het afronden van de bachelor Toegepaste Taalkunde, kan je een van deze masteropleidingen kiezen. In elke master combineer je geavanceerde technologievakken, waaronder ethisch gebruik van AI-toepassingen en zelf programmeren van taaltechnologische applicaties, met taal- of domeinspecifieke vakken voor vertalen of meertalige communicatie.

Master in het vertalen

Een vreemde taal goed beheersen betekent nog niet dat je de kunst verstaat om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes en gespecialiseerde terminologie, vlot kunnen omgaan met digitale vertaaltoepassingen, graag creatief bezig zijn met taal en een grote zin voor precisie hebben. In de master Vertalen leer je gespecialiseerde teksten om te zetten in een andere taal. Je vertaalt in twee richtingen: uit de vreemde taal in het Nederlands, en omgekeerd.

Master in de meertalige communicatie

Wie zich aangetrokken voelt tot communicatie in een interculturele professionele omgeving, zal zich thuis voelen in de master Meertalige communicatie. Je verwerft er inzicht in andere culturen: in verbale en non-verbale gewoontes, in de communicatieve do’s-and-don’ts en in de passende talige codes om te vergaderen, te onderhandelen, gesprekken aan te knopen, digitaal te communiceren, enzovoort. Je leert de nodige creativiteit aan de dag te leggen om al die verschillende communicatieculturen en -gewoontes in rekening te brengen.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

De snelle ontwikkelingen binnen taaltechnologie maken van jouw dubbele expertise een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt: een taalprofessional die technologieën ontwikkelt met een diepgaand begrip van taal én met oog voor ethisch verantwoord gebruik van technologische tools en van data.

Als je geïnteresseerd bent in een carrière als vertaler, zijn er diverse mogelijkheden. Je kan als zelfstandige aan de slag gaan, maar ook als medewerker bij een (internationaal) bedrijf of bij de overheid. Bovendien kan je je specialiseren als beëdigd vertaler, terminoloog, vertaler-revisor of ondertitelaar. Je kan er ook voor kiezen om vertaalwerk te combineren met creatieve copywriting, het beheren van meertalige websites of sociale media-accounts, en de lokalisatie van software en videogames. Jouw technologische expertise maakt van jou een vertaler die niet alleen probleemloos met CAT-tools overweg kan, maar ze ook zelf kan verbeteren.

Masters in de meertalige communicatie komen in aanmerking voor verscheidene functies, zoals woordvoerder, pr-medewerker, bedrijfsjournalist, redacteur, of medewerker in een internationaal georiënteerd bedrijf, digital marketeer, en meer. Je bent vertrouwd met de principes van interne en externe communicatie, met een speciale aandacht voor interculturaliteit en een groeiende digitalisering. Bovendien kan je jouw technologische skills inzetten om communicatie in een organisatie naar een hoger niveau tillen. Denk maar aan chatbots die effectief en empathisch met klanten kunnen communiceren.

Elke masteropleiding biedt je daarnaast ook de ruimte om je te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek of om te kiezen voor een loopbaan in het onderwijs.