Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

Filosofen stellen zich voortdurend kritische vragen over de mens, de maatschappij en de wereld en belichten die vanuit alle relevante invalshoeken. Met simpele antwoorden nemen ze geen genoegen: de kwaliteit van de argumentatie staat voorop. Filosofen gaan steeds verder op zoek naar diepere drijfveren en verklaringen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Wijsbegeerte start vanuit verwondering. Filosofen stellen zich voortdurend kritische vragen over de mens, de maatschappij en de wereld en belichten die vanuit alle relevante invalshoeken. Wanneer kunnen we zeggen dat we iets echt weten? Zijn alle waardeoordelen steeds subjectief? Met simpele antwoorden nemen ze geen genoegen: de kwaliteit van de argumentatie staat voorop. Filosofen gaan steeds verder op zoek naar diepere drijfveren en verklaringen. Een absoluut eindpunt met definitieve antwoorden is er niet. Vele grote filosofen zijn je natuurlijk voorgegaan in die rationele zoektocht naar fundamentele inzichten. De opleiding bevat daarom een grondige historische studie van wijsgerige teksten sinds de oudheid zodat je je kan verhouden tot de traditie. Daarbovenop leer je kritisch na te denken over actuele problemen vanuit de ethiek, de epistemologie of kennisleer, en andere wijsgerige deeldisciplines. Daarbij vertrek je van een stevige basis in de logica. Als filosofiestudent bestudeer je de geschiedenis van de filosofie, het gedachtegoed van historisch belangrijke denkers en de wijsgerige literatuur die daarover bestaat. Die historische invalshoek staat echter altijd ook in functie van de kritische, autonome benadering van actuele problemen. De historische en systematische bagage die je meekrijgt helpt je om de argumentatie in maatschappijkritische debatten van vandaag te voeden.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Durf jij écht te denken? Beantwoord jij graag vragen die anderen liever uit de weg gaan of die ze slechts oppervlakkig behandelen? Laat jij je redelijke denken niet aan banden leggen door conventies of gemakkelijkheidsoplossingen? Dan is wijsbegeerte, de moeder van alle wetenschappen, een studiekeuze om over na te denken. Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van de rede? Waarom is er ‘iets’ in plaats van niets – en wat en hoe dan wel? Wat is de mens? En hoe vrij zijn we als mens? Dat soort vragen kruisen je pad in de opleiding Wijsbegeerte, zonder pasklare antwoorden evenwel.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding Wijsbegeerte duurt drie jaar. Je wordt in die periode eerst algemeen gevormd en specialiseert je vervolgens steeds meer.

Je eerste bachelorjaar biedt je in de eerste plaats een inleiding in de menswetenschappen. Samen met studenten uit andere opleidingen volg je een aantal algemeen vormende vakken die je introduceren in de basisbegrippen van onder meer de literatuur en de psychologie. Daarnaast krijg je opleidingsspecifieke vakken verspreid over vier hoofdmodules: Logica, kennis en wetenschap; Mens, ethiek en esthetiek; Geschiedenis en tekst; en Vaardigheden en methodiek.

Vanaf je tweede bachelorjaar diep je de leerstof in de vier hoofdmodules specifieker uit. Ook krijgen tekststudie en praktische toepassingen van filosofische inzichten uitgebreidere aandacht. In je derde bachelorjaar zet je die verdiepende specialisatie voort. Verder neem je in het tweede en derde bachelorjaar telkens een aantal studiepunten van je minor op, een coherente groep vakken uit een of meer andere disciplines. Zo verzeker je je van het onmisbare contact met niet-wijsgerige wetenschappen. In sommige gevallen kan je via die minor makkelijker overstappen naar een andere master.

Tijdens je drie bachelorjaren krijg je ook methodologische vakken. Daarin maak je kennis met algemene en specifiek wijsgerige onderzoeksvaardigheden. Je leert informatie op te zoeken en te evalueren, probleemstellingen te formuleren, teksten kritisch te lezen in functie van je vraagstelling en tot slot je bevindingen schriftelijk en mondeling te presenteren. Die vaardigheden kan je meteen gebruiken voor de bachelorproef in je derde bachelorjaar. Daarin werk je zelfstandig een onderzoeksproject uit onder de begeleiding van een promotor.

  • Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in je masteropleiding. In functie van je masterproef kies je binnen de master Wijsbegeerte uit een aantal filosofische optievakken die vaak nauw aansluiten bij het gespecialiseerde onderzoek binnen de opleiding. Daarnaast kan je ook een aantal vakken volgen die niet uit het programma wijsbegeerte komen. Blijk je een uitstekende student wijsbegeerte of moraalwetenschappen? Dan kan je je ook aanbieden voor de tweejarige interuniversitaire onderzoeksmaster in de wijsbegeerte.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Met een opleiding in de filosofie stippel je meestal geen rigide weg uit naar één welbepaalde job. Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding.

Uit onderzoek is gebleken dat de afgestudeerde wijsgeer ook terechtkomt in culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en zelfs in minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen of in de bedrijfswereld.

Een lijst met concrete beroepen vind je hier.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord